www.popularmechanics.com, www.popularmechanics.com, riddlesbrainteasers.com

Zábavy není nikdy dost a logické myšlení je vždycky přínosem.

Uhodnete hádanku o bohatém šejkovi a velbloudech?

Již tisíce let zpátky se lidé navzájem testovali v tom, kdo má lepší myšlení a logické uvažování za pomoci nejrůznějších hádanek. Právě starověké civilizace po sobě zanechaly hádanky, nad kterými i dnes nevěřícně kroutíme hlavou. 

Hádanky jsou z pohledu historie významným žánrem arabské literatury. Korán sice hádanky neobsahuje, zato je v něm celá řada hlavolamů. Hádanky jako takové jsou známy již z dob raně arabské literární kultury. Jsou roztroušené ve starých příbězích a připisovány předislámským beduínům. Nejen v hadíthu, ale i jinde. 

Od počátku 19. století vznikaly velkolepé sbírky hádanek v ústním podání. Jednou z hádanek raně arabské kultury je pak i hádanka o bohatém šejkovi a velbloudech. 

Jednoho dne se místní, bohatý a vlivný, šejk rozhodl, že je čas odkázat všechem svůj majetek jednomu ze svých dvou synů. Sám byl starý a na smrt nemocný. 

Bohatý šejk si oba syny zavolal ke smrtelné posteli, aby jim sdělil záměr svého plánu. Rozhodl se uspořádat soutěž, ve které vítěz dostane všechno jeho jmění. S vítězstvím to ale v této hádance nebylo jen tak. 

Aby jeden ze synů dostal všechno otcovo bohatství, museli se oba synové utkat v "boji". V závodě na velbloudech. 

„Až zemřu, uspořádáte mezi sebou soutěž, která rozhodne, kdo z vás dvou zdědí můj majetek. Soutěž spočívá v závodě na velbloudech, a to přes poušť do vzdáleného města. Syn, jehož velbloud závod prohraje, zdědí můj majetek," řekl šejk. 

Vítězem se tedy stane ten, jehož velbloud dosáhne cíle jako poslední. Právě tento syn pak zdědí otcovo jmění. Oba synové musejí závodit do vzdáleného města. Cílem však není vítězství, nýbrž prohra. 

Pokud ano, máte v sobě moudrost arabského starce

Poté, co šejk sdělí synům svůj záměr, nasednou oba bratři na velbloudy a vydají se na cestu pouští. Mlčí a v tichosti jeden po druhém pokukují. Oba chtějí prohrát, protože touží po otcově bohatství. Zhruba v polovině své cesty narazí na pocestného. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Neznámý muž se obou bratrů zeptá, jak to, že cestují tak pomalu. Ti však jen pokrčí rameny a sesednou z velbloudů, aby si udělali krátkou přestávku. Není přece kam spěchat. Bratři se dají s pocestným do řeči a sdělí mu, co po nich jejich otec žádal. Moudrý stařec se na chvilku zamyslí a pak bratrům sdělí své řešení. 

Bratři rychle nasednou na velbloudy a ještě rychleji se vydávají na cestu do vzdáleného města. Víte, co pocestný bratrům poradil? Pokud ano, máte v sobě moudrost arabského starce. Mudrc řekl oběma bratrům, aby si vyměnili své velbloudy.