Velký hadronový urychlovač schovaný důmyslně uvnitř tunelu. Vybudovala ho Evropská organizace pro jaderný výzkum CERN.

Může švýcarský urychlovač částic zničit vesmír?

Velký hadronový urychlovač neboli LHC slouží k testování teorií a hypotéz v oblasti fyziky vysokých energií a také k zodpovězení některých největších nezodpovězených otázek vědy.

V CERNu se často scházejí velké "mozky", aby se pokusily najít odpovědi na otázky typu "Jaká je povaha temné hmoty?", "Můžeme detekovat další rozměry, pokud skutečně existují?", "Jsou předpovědi různých teorií velkého sjednocení pravdivé?" a "Co se stalo jednu sekundu po velkém třesku?".

Vědě se tak možná podařilo vytvořit to, co tak dlouho hledala. Jakýsi "malý velký třesk". Fyzikové v CERNu se dosud snažili rozluštit záhadu počátku vesmíru pomocí protonů. Ty se třísily o sebe vysokou rychlostí, kterou umožňuje právě urychlovač LHC.

Tyto vysoké rychlosti bývají jen o něco málo nižší než je rychlost světla. Rozbíjení je tak zřejmě jen odborný termín. Když se navíc od protonů přešlo k iontům olova, přineslo to nečekaný průlom.

Je divné, že se to ještě nestalo, tvrdí expert

Použitím iontů olova se totiž zdařilo něco, co možná nikdo nečekal. Pomocí těchto iontů došlo k vytvoření oxymóronního malého velkého třesku. To ale nebylo všechno.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Díky tomu se totiž také podařilo překonat rekordy v nejvyšší teplotě, jaké kdy bylo dosaženo při vědeckém experimentu. Teplota byla dostatečně vysoká na to, aby roztavila protony a neurony a přeměnila je na subatomární částice, které jsou stavebními kameny hmoty.

Vědci doufají, že se studiem těchto částic dozvědí více o tom, co se odehrálo v několika sekundách těsně po původním velkém třesku, a poté začnou přesně zjišťovat, co drží všechny naše atomy pohromadě.

Došli však k hypotéze, že švýcarský urychlovač ještě nevedl k destrukci vesmíru.

Tento projekt byl součástí projektu ALICE neboli A Large Ion Collider Experiment. Mezinárodní spolupráce více než 1000 fyziků, inženýrů a techniků z celého světa.

Bádání však tímto zjištěním nekončí. Dle vědců by další zkoumání mohlo vést ke stále novým objevům, mezi které započítávají také objevení nových dimenzí.

Zdroje:

zpravy.aktualne.cz

www.popularmechanics.com

tn.nova.cz