Kruh šesti žen: Vědci nalezli středověký „chlípný“ hrob, nález jim vyrazil dech

Jarouš M Komořanský | 25. 11. 2021

Ve středoněmeckém státě Sasko-Anhaltsko objevili archeologové při záchranném průzkumu podivný hřbitov. Na místě měla vzniknout drůbeží farma, ale nález byl natolik výjimečný, že místo stavitelů se události chytila média. Nakonec se ale senzace nekonala. Ukázalo se totiž, že místo, o němž média mluvila jako o chlípném hrobě, byl ve skutečnosti obvyklý hrob. Nález ale na jedinečnosti neztratil.

Média o objevu, při němž byl objeven „starogermánský muž“ obklopený šesti ženami hovořila zprvu jako o "harému pro příští život". I když se tato hypotéza nepotvrdila, objev celého hřbitova z doby 470 až 540 našeho letopočtu je jedinečný sám o sobě. V některých hrobech byly navíc nalezeny ostatky zámožných lidí, o čemž svědčí množství předmětů, jež byly do hrobů přidány.

O nálezu pojednává tento zajímavý dokument, bohužel pouze v angličtině.

Zdroj: Youtube

Co to bylo za hřbitov?

Vědce nejvíce zajímalo, o jaký hřbitov se jedná, a když měli dostatek informací, pokusili se o vizualizaci celého prostoru. Dostali tak plánek místa, jenž bylo lineárně uspořádáno a hroby zde ležely v řadách vedle sebe.

Po zahájení výkopových prací bylo nejprve nalezeno zvířecí pohřebiště – jáma, kam byly shrnuty ostatky asi 11 zvířat. Kromě kostí dobytka, koní a psů zde byly rovněž bronzové fragmenty. Další nález byl učiněn kus od zvířecího pohřebiště, kde bylo objeveno šest hrobů vytvářejících oblouk, který v lineárním uspořádání neměl co dělat. Vypadalo to, jako by se měl odklonit od nějaké cesty. Nabízela se interpretace, že v místě, kudy by linie vedla, je další nález. Tato hypotéza, která doufala v nalezení mohyly s lidskými ostatky, se ale ukázala jako mylná.

Hlavní nález hrobky muže a šesti žen?

Hlavním nálezem, který dal vzniknout celé senzaci, byl nález hrobky, která vypadala jako muž obklopený šesti ženami v kruhu. Ženy byly navíc pohřbeny se svými šperky a muži, včetně kosterních pozůstatků z ostatních hrobů, se zbraněmi. Nakonec se ale ukázalo, že se o muže a jeho šest konkubín, či žen, vůbec nejednalo. Dokonce ani nebylo potvrzeno pohlaví pohřbených, takže vše byla jen médii vytvořená senzacechtivá kauza. Podle Arnolda Muhla, archeologa ze Státního muzea prehistorie a odborníka na migraci a raný středověk, je dokonce pravděpodobné, že na místě žádný starogermánský vládce vůbec pohřben nebyl. "Je ale třeba říci, že nejbohatší hroby určitě patřily rodině bohatých majitelů šlechtického panství," uvedl Muhl.

I přesto je objev obrovský

"I tak je ale hřbitov v Brücken-Hackpfüffelu velkým objevem," prohlašuje Muhl. "Kompletní a nedotčené pohřebiště z dob Durynského království nebylo objeveno přes 40 let a nabízí výjimečnou příležitost vše prozkoumat nejmodernějšími vědeckými metodami."

Vědci objevili hrob vikinské bojovnice: Byla silná, krutá. Možná přepíše dějiny
Magazín

Vědci objevili hrob vikinské bojovnice: Byla silná, krutá. Možná přepíše dějiny

Celkově objevený hřbitov archeologům odkryl ostatky nejen bohatého germánského aristokrata, ale i dalších asi 80 dalších lidí. A k tomu bezpočet předmětů, mezi nimiž byly skleněné mísy, zlaté šperky nebo ostré zbraně. Celkovou analýzu místa vydalo Státní muzeum prehistorie v německém Halle ve studii, kterou zveřejnil odborný titul Live Science.

Zdroj: Youtube

Durynské království nevydrželo dlouho

Podle vědeckých analýz se jednalo o nález durynského hřbitova. Durynské království zde bylo před 1500 lety, ale doba jeho existence byla velice krátká, asi 80 let. Poté jej v roce 531 našeho letopočtu dobyli Frankové. Království se datuje do doby stěhování národů. V té době, po rozpadu zbytků Západořímské říše, získaly moc barbarské národy - Hunové, Gótové a Vandalové.

Zdroje:

www.livescience.com/germanic-lord-burial-no-harem.html, en.wikipedia.org, www.thetimes.co.uk, cs.wikipedia.org, www.denik.cz

Tagy hřbitov objev Sasko-Anhaltsko Státní muzeum