Vyslanci je obraz německého renesančního malíře Hanse Holbeina mladšího. Olejomalba na dřevě o rozměrech 206 × 209 cm vznikla v Londýně na jaře 1533 a visí tamtéž v Národní galerii.

Zobrazuje dva zámožné a mocné mladíky, vyslance Francie Jeana de Dinteville a jeho přítele, biskupa Lavaurského. Oba muži stojí a loktem se opírají o vysoký stolek, na němž je sbírka různých předmětů. Ty mají představovat čtyři matematické vědy sedmi svobodných umění: aritmetiku, geometrii, hudbu a astronomii.

Zajímavostí je, že každý předmět na obraze má své přesné umístění podle symbolického významu. Na vrchu jsou předměty používané ke studiu nebes a dole jsou umístěné ty, které se používají v běžném životě. Světsky založený vyslanec má u sebe výtisk knihy kalkulací pro obchodníky od Petera Apiana, zatímco biskup má zpěvník Geystliches Gesangbüchlein. Je otevřený na zpěvu Martina Luthera Přijď Duchu svatý. Na obraze je také glóbus, na němž si vědci všimli zajímavé změny. Místo Britannia napsal malíř Pritannia. Odborníci také upozorňují na loutnu, jež má zlomenou strunu. Ta má být oblíbeným symbolem sváru, který buď posiluje myšlenku konfliktu mezi Anglií a Římem, nebo naráží na kontinentální rozkol mezi protestanty a katolíky. V levé části obrazu je schován krucifix, který má povzbudit k rozjímání o blížící se smrti a vzkříšení. (Zdroj: en.wikipedia.org)

Na první pohled se malba zdá být jakousi oslavou člověka, jeho vědění a přátelství. Dokud si člověk nevšimne rozmazaného obrazu, který se úhlopříčně vznáší nad podlahou. Holbein záměrně nakreslil tento obraz nakřivo. Jeho význam se tak projeví až při pohledu zboku pod velmi ostrým úhlem. Najednou se objeví lebka. Otázka je jasná: Co tím malíř myslel? Lebka je v západním světe symbolem smrtelnosti. Smrti nikdo neunikne, „ani pán, ani kmán".

Možná i to si uvědomují mladíci, kteří se na obraze tváří docela vážně a smutně. Malba celkově vyzývá k tomu, abychom viděli neviditelné a uvědomili si, že vždy záleží na úhlu pohledu. Aby člověk nalezl pravdu, musí se dívat z jiné perspektivy.

Nestačí se dívat jen zpředu a obdivovat detaily a zjevné bohatství mužů.

Při pohledu z boku jsou tyto věci pokřivené a jasně vidíme jen šklebící se lebku. Zajímavostí je, že ještě v 19. století si odborníci mysleli, že se jedná o rybí kost. (Zdroj: www.nationalgallery.org.uk)

Hans Holbein mladší (asi 1498 – mezi 7. a 29. listopadem 1543) byl německý renesanční malíř a grafik, syn Hanse Holbeina staršího, ve své tvorbě ovlivněný Albrechtem Dürerem a Leonardem da Vincim. Vytvořil řadu portrétů a dřevořezů, stal se dvorním malířem anglického krále Jindřicha VIII. Je všeobecně uznáván za jednoho z nejlepších portrétistů raného novověku.(Zdroj:cs.wikipedia.org)