Vstup k jednotkám SS

Hans Wilhelm König se narodil 13. května 1912 ve Stuttgartu. V roce 1938 vykonal státní zkoušku a stal se doktorem medicíny. Roku 1938 absolvoval devítiměsíční stáž ve fakultní nemocnici v Göttingenu. Téhož roku se oženil se švédskou šlechtičnou Dagmar Annou Mattis Kalling. K NSDAP se König připojil 1. září 1939 a od listopadu 1939 pracoval ve zdravotním institutu v německém Höxteru. V polovině června 1943 vstoupil k jednotce nacistické armády Waffen-SS.

Pokusy v Osvětimi

Od září 1943 se stal táborovým lékařem v Osvětimi. Svého pobytu v nacistickém vyhlazovacím koncentračním táboře Osvětim využil k „rozšíření“ svých lékařských znalostí. Často využíval židovské lékaře z řad vězňů, pokud už je nepotřeboval, nechal je zplynovat. V Osvětimi se účastnil experimentů s dvojčaty pod vedením dr. Mengeleho.

Výsledky těchto odporných a nehumánních pokusů reportoval různým lékařským institucím nacistického Německa. Byl známý zejména svými pokusy s elektrickými šoky, které aplikoval na vězních z mužské části tábora pro účely vývoje nových zbraní. I přes to, že byl König u jednotek Waffen-SS, nikdy se žádného boje neúčastnil.

Změna identity, útěk

Po válce jeho manželka nahlásila úřadům smrt Königa a na konci roku 1945 se se svými třemi dětmi přestěhovala zpět do rodného Švédska. König změnil identitu a pod pseudonymem Ernest Peltz získal od britských úřadů souhlas s výkonem lékařské profese. Když byla jeho pravá identita prozrazena, začalo vyšetřování. König uprchl ze země a jeho další místo pobytu nebylo nikdy zjištěno. Za své nebezpečné, invazivní a velmi bolestivé „léčení“ vězňů v koncentračních táborech nebyl nikdy souzen.

Zdroj: Military a Tenhumbergreinhard