Nachází se hluboko v džungli, v odlehlé části Amazonie v jihovýchodním Peru. Je obklopena hustou zelení a divokými zvířaty. Dostat se k ní je obtížné a nebezpečné. „Trvalo nám to tři dny, než jsme ji spatřili," popisuje americký programový ředitel Rainforest Foundation Tom Buick. Ten se účastnil dobrodružné expedice s cílem poodhalit roušku tajemství, jenž se nad tváří již několik století vznáší.

Skála nikdy nebyla prostudována archeology a geology. Přísušníci místního kmene Harakbut ale věří, že podobiznu nevytvořila Matka příroda, ale vytesali ji jejich pradávní předkové. „S pevně semknutými rty a zadumaným výrazem shlíží na údolí řeky a vodopád. Pod ní se nachází prostor, který mohl být využíván k shromažďování lidí a provozování obřadů," říká Buick.

Tvář Harakbut

I přesto, že v okolí tváře Harakbut existuje mnoho dalších geologických útvarů, skála je jediná, jež nese stopy po opracování primitivními nástroji. Členové výpravy jsou navíc přesvědčeni, že uměle upraven byl i tok řeky, aby voda sochu nepoškodila.

„Podle starších šamanů se jedná o zobrazení jednoho z našich bohů," říká člen kmene Harakbut Fermin Chimatani. „Osmimetrová hlava hledí na východ, aby kontrolovala slunce. Pravděpodobně je to Inti," vysvětluje. Inti byl hlavním a nejdůležitějším bohem inckého státu. Armády pod jeho jménem dobývaly kultovní místa, aby potvrdily jeho převahu nad původními Stvořiteli.

Historie a business

Nález opracovaného kamene potěšil místní domorodce i archeology. Ne však společnost Hunt Oil, která na území chráněné přírodní oblasti hledá ložiska plynu a nedávno postavila svou první vrtnou plošinu.

Její působení v centru džungle se již několik let snaží zastavit regionální organizace FENAMAD. Ta tvrdí, že podnikání podporované peruánskou vládou ohrožuje nejen přírodu, ale také zdroj pitné vody pro 100 000 lidí. „Nález tváře Amarakarei je dalším argumentem stojící proti vyjádření ministerstva kultury, že se zde žádné archeologické pozůstatky nenachází," říká prezident FENAMAD Klaus Quicque.

Zdroj: Youtube

Nyní všechny strany čekají na oficiální vyjádření vlády, jejíž odborníci provádějí průzkum kraje. Vůdci Harakbutu v každém případě trvají na tom, že skála by měla být zahrnuta do kategorie kulturního dědictví lidstva a být jedním z důvodů, který má zastavit postup těžby a výstavby silnic skrz prales.

Zdroj:

www.theguardian.com, www.monkeyandelf.com, www.tojnar.cz