Výzkum zmíněný ve studii se zaměřil na pohřebiště z doby železné v íránském Hasanlu, kde analýza starověkých hrobů odhalila odlišné soubory obětních předmětů spojených s ženským, mužským a dosud neznámým "třetím pohlavím". Podívejte se na video zde:

Zdroj: Youtube

Staré civilizace nebyly nutně stoupenci binárního pohlaví

Archeologové dlouho přiřazovali pohlaví ostatkům na základě kosterních znaků a pohřebních předmětů a předpokládali, že starověké společnosti se držely stejného binárního chápání pohlaví jako současnost. Megan Cifarelliová, historička umění z Manhattanville College, se však pustila do nového zkoumání nálezů z Hasanlu, aby prozkoumala genderové role v této starověké perské civilizaci.

Pomocí algoritmu analyzovala stovky artefaktů získaných z více než 50 hrobek a objevila zajímavé vzorce. Specifický shluk předmětů, včetně jehel, jehlic na oděv a šperků, koreloval s ženskými kostrami. Jiný shluk, zahrnující zbraně, brnění a kovové nádoby, byl silně spojený s mužskými ostatky. Přibližně 20 % hrobek však obsahovalo jedinečnou kombinaci předmětů spojených s oběma pohlavími, což naznačovalo přítomnost třetího pohlaví.

Třetí, „neutrální“ pohlaví?

Přítomnost předmětů tradičně považovaných za mužské a ženské v jednom hrobě badatele mátla. Například jeden mužský hrob obsahoval hrot šípu, který je obvykle spojovaný s mužstvím, a zároveň sponu na oděv, která je tradičně považovaná za ženskou. Podobně se v jiném hrobě nacházela čepel a kovový pohár na pití, které doprovázela spona do oděvu.

Cifarelliové průkopnická interpretace naznačuje, že civilizace Hasanlu uznávala třetí pohlaví mimo binární kategorizaci muže a ženy. Toto odhalení zpochybňuje tradiční předpoklady o starověkých společnostech a zdůrazňuje přítomnost genderové rozmanitosti v historických kulturách. Rovněž zvyšuje povědomí o potřebě přehodnotit způsob kategorizace pohlaví a genderu v archeologickém výzkumu.

Genderová rozmanitost není jen rozmarem dneška

Důsledky této studie přesahují hranice starověkého Íránu, neboť domorodé kultury po celém světě uznávají rozmanité projevy pohlaví. Práce Megan Cifarelliové vrhá světlo na historické přijetí genderové rozmanitosti, která byla často potlačovaná nebo přehlížená v důsledku vnucování západních koloniálních ideologií.

Vzhledem k tomu, že se dnešní společnosti stále pohybují v diskusích o genderu a identitě, slouží tento archeologický objev jako silná připomínka toho, že rozmanité genderové projevy existovaly po celou historii. Přijetí a uznání této bohaté historie genderové rozmanitosti nám umožňuje zpochybnit předsudky a vytvořit inkluzivnější a přijatelnější svět pro všechny.

Zdroje: curiosmos.com, www.iflscience.com, en.wikipedia.org/wiki/Third_gender, foreignpolicy.com, www.lgbthealth.org.uk, www.haaretz.com