Hatšepsut byla nejdéle vládnoucí žena v egyptských dějinách. Vládla v letech 1473-1458 př. n. l. Když její nevlastní bratr a manžel Thutmose II. předčasně zemřel, nastoupil na trůn faraona její nevlastní syn. Ačkoli jí bylo teprve dvacet let, Hatšepsut převzala aktivní vládu jako jeho regentka. Po několika letech sesadila svého nevlastního syna a převzala oficiální vládu nad Egyptem jako faraon, přičemž se těšila dlouhé a prosperující vládě.

Rekonstrukce mumie královny Hatšepsut

Podrobností o Hatšepsutině životě a vládě není mnoho. Jako vládnoucí žena byla obávanou zbraní tehdejšího Egypta. Její jméno proto bylo z egyptských památek a soch záměrně mazáno. Pravděpodobně se o to zasloužil její nevlastní syn Thutmose III. Dlouhá léta se mělo za to, že jeho činy byly hořkou pomstou nevlastní matce za to, že si uzurpovala jeho trůn.

Hatšepsut svého nevlastního syna však nikdy nepronásledovala a ve skutečnosti zastával důležité funkce v její vládě a vedl armádu.

Když se Hatšepsut ve svých pouhých dvaadvaceti letech ujala vlády, následovala příkladu svých předchůdců z 18. dynastie a upevnila svou moc krátkým a úspěšným vojenským tažením na jih proti Kušskému království.

Tažení zaznamenávají vyobrazení a nápisy ze Senenmutovy hrobky, Tiy v Seheilu a stély v Djehuty, přičemž poslední dva jmenované nápisy zcela jasně uvádějí, že tažení vedla sama Hatšepsut. Vědci nyní zrekonstruovali její tvář, aby zjistili, jak skutečně vypadala.

Byla oslnivější a krásnější než Kleopatra

Hatšepsut své doby byla vyobrazována jako poměrně maskuliní žena. Někdy byla dokonce zobrazována v tradičních oděvech mužských vládců Egypta. V pozdějších letech svého života pak byla zobrazována plně mužsky. V mužském oděvu, a dokonce i s tradičním plnovousem egyptských faraonů.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Není divu, že to způsobilo velké zmatky u prvních archeologů, kteří se pokoušeli určit časové zařazení a identitu egyptských faraonů. Aby toho nebylo málo, na konci své vlády Hatšepsut upustila od všech titulů, které ve starověkém Egyptě náležely výhradně ženám. Dokonce používala mužskou podobu svého jména Hatšepsu.

Až poté, co se vědcům podařilo královnu Hatšepsut zrekonstruovat, se zjistilo, jak skutečně vypadala. Údajně byla krásnější a oslnivější než samotná Kleopatra.

Zdroje:

kids.nationalgeographic.com

www.nationalgeographic.com

www.smithsonianmag.com