Planetka pojmenovaná po havajské bohyni má velmi vysokou rotační rychlost, a je tedy velmi prohnutá. Ke zvláštnostem patří, že má zároveň i dva velké měsíce, Hi'iaka a Namaka. A vůbec, tato planetka je velmi zvláštní. Přesněji řečeno, Haumea není planeta, ale trpasličí planeta. Je jednou z pěti trpasličích planet uznaných Mezinárodní astronomickou unií (IAU) a nachází se v Kuiperově pásu, což je oblast sluneční soustavy za Neptunem, která je obydlena malými ledovými objekty.

Haumea je zvláštní

Tajemná trpasličí planetka Haumea byla objevena v roce 2004 a její objev byl záhadou. Jedná se o relativně nedávný objev, který dokázal, že Haumea obíhá kolem Slunce v ještě mnohem větší vzdálenosti než Pluto. Planetka patří do Kupierova pásu a je dokonce i podobně velká jako Pluto. Co ji ale odlišuje, je rychlost. Haumea se totiž kolem své osy otáčí velmi rychle.

Jedno otočení kolem své osy trvá planetě pouhé 3,9 hodiny, což z ní činí jednu z nejrychlejších známých rotací jakéhokoli objektu ve Sluneční soustavě. Na další zvláštnosti Haumey se podívejte na tomto videu:

Zdroj: Youtube

Tato velká rychlost je důsledkem protáhlého tvaru Haumey, který byl pravděpodobně způsoben srážkou s jiným objektem v Kuiperově pásu. Tato rychlá rotace způsobuje, že Haumea má spíše podlouhlý než kulovitý tvar, čímž se odlišuje od ostatních trpasličích planet. Tato rotace také způsobuje zvětšení její délky asi o 20 km oproti šířce.

I její měsíce jsou zvláštní

Rychlá rotace Haumey také způsobuje, že její dva známé měsíce, Hi'iaka a Namaka, obíhají kolem trpasličí planety vysokou rychlostí a po velmi skloněných drahách. To je považováno za unikátní vlastnost ve srovnání s jinými trpasličími planetárními systémy. I díky tomu je Haumea považována za jeden z nejunikátnějších a nejzajímavějších objektů naší sluneční soustavy. Byla objevena 28. prosince 2004 týmem vedeným Michaelem Brownem z Kalifornského technologického institutu a později 17. září 2008 ji IAU potvrdila jako trpasličí planetu.

Nejzajímavější fakta v kostce

Porovnáme-li Haumeu se Zemí, pak se Haumea za dobu jednoho otočení Země kolem své osy otočí šestkrát. Podobných faktů bude jistě více, ale v tuto chvíli astronomové a vědci trpaslíka stále zkoumají. Zjistit více o jejím složení a “životě” není vůbec jednoduché, a to i proto, že obíhá Slunce po eliptické dráze, která je v nejbližším místě čtyřiatřicetkrát vzdálenější od centra naší soustavy než Země, a v tom nejvzdálenějším dokonce jedenapadesátkrát. 

O tvaru Haumey jsme se již zmínili výše. Představte si její neobvyklý tvar ve skutečných změřených rozměrech, podle vědců měří totiž Haumea na délku 2 300 kilometrů a na šířku 996 kilometrů, dokonce je dle vědců možné, že v minulosti byla ještě větší. Hmotnost Haumey je přibližně třetinová oproti Plutu a 1/1400 hmotnosti Země. Haumea je dále tvořena horninou a pokryta vrstvou ledu, díky němuž ve vesmíru doslova září jako křišťálové bílá planeta. Nejlépe odpovídající modelování povrchových spekter naznačilo, že 66 % až 80 % povrchu „planetky“ je zřejmě tvořeno čistým krystalickým vodním ledem, přičemž k vysokému albedu přispívá pravděpodobně kyanovodík nebo fylosilikátové jíly.

Ačkoli její tvar nebyl přímo pozorován, výpočty z její světelné křivky odpovídají tomu, že se jedná o Jacobiho elipsoid. V říjnu 2017 astronomové oznámili objev prstencové soustavy kolem Haumey, která představuje první prstencový systém objevený u transneptunického objektu. Nyní vědci myslí, že protáhlý tvar Haumey, její rychlá rotace, prstence a vysoké albedo jsou důsledkem obří srážky s jiným objektem.

Zdroje: solarsystem.nasa.gov, www.ctidoma.cz, en.wikipedia.org/wiki/Haumea, nineplanets.org