Sláva Stephena Hawkinga byla založena zejména na jeho výzkumu obecné teorie relativity a černých děr, ale některé jeho výroky se dostávaly na titulní stránky médií. Šlo zejména o ty, kterými předpovídal konec lidstva.

"Ačkoli šance na katastrofu pro planetu Zemi v daném roce může být poměrně nízká, v průběhu času se sčítá a v příštích tisíci nebo deseti tisících letech se stává téměř jistou,“ řekl Hawking v roce 2016 pro BBC.

Jaké byly Hawkingovy předpovědi konce lidstva a světa? Už do těchto dní se mnohé ukázaly jako pravdivé, a to nemluvíme o prorokovi anebo věštci, ale o čistě exaktním mozku tohoto velikána. Podle něj by měla Země zaniknout již v období příštích 200 let. Co bude na vině?

Na odkaz tohoto geniálního vědce se podívejte ve videu:

Zdroj: Youtube

Nadužívání technologií

Technologie jsou naším každodenním pomocníkem a život bez nich si neumíme představit. Jenže Hawking předpověděl, že je budeme využívat až tolik, že nás to zabije. V našem případě se už jedná spíše o závislost než jen využívání. Již v době, kdy Hawking žil, si asi uměl představit, kam technologie až dojdou, a proto předpovídal, že jsou pro nás škodlivé. Největší hrozbu viděl ve snaze lidí vytvořit inteligentní roboty, kteří v budoucnu předčí nás samotné. V roce 2014 řekl BBC, že "rozvoj plné umělé inteligence by mohl znamenat konec lidské rasy".

Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zabijí nás naše vlastní vynálezy

S tím souvisí i další hrozba, jíž vědec předpověděl. Podle Hawkinga by mohl svět zaniknout kvůli vynálezům, které jsme sami vytvořili pro naše blaho. Hawking si uvědomoval, že každá novota, byť převratná, nemá jen kladné stránky. Vakcíny, které jsme vyvinuli, oslabují náš imunitní systém, stejně jako uměle vytvořené viry, které jsou pro člověka i celý svět škodlivé.

Hrozba mimo Zemi

Podle Hawkinga by mohli Zemi dobýt i mimozemšťané, v jejichž existenci tento vědec věřil. To doložil i teorií velkého třesku, která byla podle něj zdrojem vzniku tohoto vesmíru. Mimozemšťané podle Hawkinga usilují o ovládnutí celého vesmíru, takže se nevyhnou ani Zemi, kde budou chtít vyhladit lidstvo. Žádný důkaz však samozřejmě ani Hawking nepředložil.

Zároveň Hawking viděl hrozbu i v přetěžování Země a chtěl, aby lidé začali žít i na jiných planetách. A velmi věřil tomu, že se to lidstvu povede. "Samostatně fungující kolonie ve vesmíru nezaložíme nejméně dalších sto let, takže v tomto období musíme být velmi opatrní," řekl. Viděl jasně, že lidstvo nakonec vyhyne, a jednu z možností viděl i v pádu asteroidu na Zemi.

Hawking se navíc setkal s Elonem Muskem, s nímž mnohé názory sdílel.

Budeme žít v temnotě

Stephen Hawking předpověděl, že hvězdy začnou ztrácet své světlo, a to se nevyhne ani Slunci. Budou pohasínat, až zhasnou zcela a s nimi samozřejmě – v případě Slunce – i život na Zemi. Lidstvo by tedy skončilo svůj život v temnotě.

K dalším Hawkingovým katastrofickým, ale velmi reálným hrozbám, patřily i jaderná válka, změna klimatu anebo geneticky modifikované viry. Fyzik z Cambridge považoval zejména globální oteplování za jednu z největších hrozeb pro život na planetě a obával se momentu, kdy se globální oteplování stane nezvratným.

Stále více se ukazuje, že vědec nebyl daleko od pravdy.

Zdroje:

www.bbc.com, medium.com, trendingposts.net