Hawking poukázal na různé hrozby pro naši planetu, včetně klimatických změn, úderů asteroidů, epidemií a přelidnění. Zdůraznil, že ačkoli šance na katastrofu v daném roce může být nízká, kumulativní riziko v průběhu času výrazně roste, takže je téměř jisté, že k ní dojde během příštích 1 000 nebo 10 000 let. Geniální vědec vyjádřil potřebu, aby lidstvo během příštího století založilo soběstačné kolonie ve vesmíru, a zajistilo si tak přežití. Na video o této problematice se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Hrozba asteroidu

Jako jednu z konkrétních hrozeb uvedl asteroidy, což ilustroval na příkladu Apophisu, velkého kamene, který v roce 2029 proletěl relativně blízko Země. Hawking však poznamenal, že i když je pravděpodobnost dopadu asteroidu malá, existují mnohem větší asteroidy, které by mohly potenciálně zdevastovat naši planetu, jako se to stalo před 65 miliony let, což vedlo k vyhynutí dinosaurů.

Božská částice

Kromě asteroidů Hawking hovořil o možném scénáři zkázy, který se týká Higgsova bosonu, často označovaného jako "božská částice". Hmotnost Higgsova bosonu, který vědci objevili v roce 2012, by mohla destabilizovat vesmír. Higgsovo pole spojené s touto částicí existuje od počátku vesmíru a mohlo by se postupně měnit. Pokud by pole přešlo do stavu s nižší energií, mohlo by to vyvolat katastrofický rozpad vakua a vytvořit bublinu skutečného vakua, která se rozpíná rychlostí světla a anihiluje vše, co jí stojí v cestě.

Hawking a další vědci se domnívali, že křehká rovnováha vesmíru by se mohla zhroutit a vést k jeho zničení. Ačkoli by tento proces mohl trvat nepředstavitelně dlouho, potenciálně 10 na mocninu 100 let, existuje také možnost, že již nastal a je na cestě k nám rychlostí světla, bez jakéhokoli varování.

Nic není jisté…

Ačkoli tyto scénáře představují pro Zemi chmurnou budoucnost, Hawking připustil, že existují neznámé faktory, jako je existence temné hmoty nebo teorie supersymetrie, které by mohly výsledek ovlivnit. Navzdory svým znepokojivým předpovědím Hawking tvrdil, že lidstvo by mělo pokračovat v průzkumu a expanzi do vesmíru a zajistit si tak přežití tváří v tvář těmto existenčním hrozbám.

Souhrnně řečeno, výpočty a předpovědi Stephena Hawkinga vykreslily chmurný obraz budoucnosti. Od nebezpečí asteroidů až po potenciální nestabilitu Higgsova bosonu Hawking zdůrazňoval, že je důležité připravit se na nejhorší a zároveň zkoumat možnosti mimo Zemi.

Zdroje: www.express.co.uk, www.nbcnews.com