Von Foerster se narodil v roce 1911 ve Vídni jako Heinz von Förster. Vystudoval fyziku na Technické univerzitě ve Vídni a na univerzitě v Breslau, kde v roce 1944 získal titul Ph.D. Během nacistické éry získal práci v radarových laboratořích jen díky tomu, že zatajil své židovské předky.

V roce 1949 se přestěhoval do USA. Nejprve působil na Univerzitě llinois v Urbana Champaign, kde byl až do roku 1975 profesorem elektrotechniky, biofyziky a ředitelem Biologické počítačové laboratoře. V letech 1963–1965 se stal navíc prezidentem Wenner-Gren-Foundation pro antropologický výzkum.

Rovnice soudného dne

Von Foerster pracoval v oblasti kybernetiky a je znám jako vynálezce kybernetiky druhého řádu, která přiznává roli pozorovatele jako přímého aktéra výzkumu. Významně také přispěl ke konstruktivismu, architektonickému a uměleckému hnutí, jež zdůrazňovalo technickou dokonalost a účelnost stavby. Pracoval také na matematických modelech populační dynamiky. Se svým týmem vyvinul obecný model, nyní nazývaný „von Foersterova rovnice“.

Do širšího podvědomí se zapsal v roce 1960, kdy se svými kolegy vydal v prestižním časopise Science studii o narůstajícím přelidnění, ve které použil matematický vzorec s názvem „rovnice soudného dne". Pomocí něj vypočetl, že pomyslný rozsudek nad lidskou populací nastane 13. listopadu 2026.

Argument o soudném dni navrhl poprvé astrofyzik Brandon Carter v roce 1983. Předpovídá budoucí počet členů lidského druhu na základě odhadu celkového počtu dosud narozených lidí. Heinz von Foerster se svými studenty pomocí získaných dat dospěl k závěru, že lidé se v čase rodí rychleji. „Pokud se do roku 2026 neomezí porodnost, naše prapravnoučata neumřou hlady, ale budu umačkáni k smrti."

Heinz von Foerster a konec světa

„Od tohoto data, pokud se lidský druh vyhne zničující katastrofě, půjde N neboli počet jedinců do nekonečna. Člověk tak zničí sám sebe," varuje. Von Foerster nevěří, že za 4 roky nastane konec světa, svou rovnicí ilustruje, že každá populace, pokud roste neomezeným tempem, směřuje k problémům, které mohou být tragické.

Zdroj: Youtube

Vědec až do své smrti v roce 2002 prohlašoval, že „pokud se chce lidstvo vyhnout soudnému dni, musí zavést kontrolní mechanismus porodnosti." Doporučoval nejen používání antikoncepce, ale také vyšší daně pro rodiny s více než dvěma dětmi. Sám jich zplodil dohromady tři.

Zdroj:

www.content.time.com, www.en.wikipedia.org, www.latimes.com