Rakouský fyzik vypočítal přesné datum konce světa. Stanovil ho na listopad 2026

V roce 2026 má nastat soudný den.

V roce 2026 má nastat soudný den.

Foto: Profimedia.cz

Napsal více než 200 odborných prací dotýkajících se počítačových věd a umělé inteligence po epistemologii. Jako fyzik zkoumal vysokorychlostní elektroniku a elektrooptiku. Navíc byl nazýván „jedním z nejdůslednějších myslitelů v historii kybernetiky". A také světu představit tzv. rovnici soudného dne. Seznamte se s Heinzem von Foersterem.

Von Foerster se narodil v roce 1911 ve Vídni jako Heinz von Förster. Vystudoval fyziku na Technické univerzitě ve Vídni a na univerzitě v Breslau, kde v roce 1944 získal titul Ph.D. Během nacistické éry získal práci v radarových laboratořích jen díky tomu, že zatajil své židovské předky.

Předpověď budoucnosti

Neuvěřitelná předpověď polského inženýra z roku 1900, jak bude vypadat náš svět

V roce 1949 se přestěhoval do USA. Nejprve působil na Univerzitě llinois v Urbana Champaign, kde byl až do roku 1975 profesorem elektrotechniky, biofyziky a ředitelem Biologické počítačové laboratoře. V letech 1963–1965 se stal navíc prezidentem Wenner-Gren-Foundation pro antropologický výzkum.

Rovnice soudného dne

Von Foerster pracoval v oblasti kybernetiky a je znám jako vynálezce kybernetiky druhého řádu, která přiznává roli pozorovatele jako přímého aktéra výzkumu. Významně také přispěl ke konstruktivismu, architektonickému a uměleckému hnutí, jež zdůrazňovalo technickou dokonalost a účelnost stavby. Pracoval také na matematických modelech populační dynamiky. Se svým týmem vyvinul obecný model, nyní nazývaný „von Foersterova rovnice“.

Pinterest

Do širšího podvědomí se zapsal v roce 1960, kdy se svými kolegy vydal v prestižním časopise Science studii o narůstajícím přelidnění, ve které použil matematický vzorec s názvem „rovnice soudného dne". Pomocí něj vypočetl, že pomyslný rozsudek nad lidskou populací nastane 13. listopadu 2026.

Jak na tom budeme za 1000 let? Budeme vypadat stejně?

Jak budou lidé vypadat za 1000 let: Těla se změní, nebudou fungovat jako dnes

Argument o soudném dni navrhl poprvé astrofyzik Brandon Carter v roce 1983. Předpovídá budoucí počet členů lidského druhu na základě odhadu celkového počtu dosud narozených lidí. Heinz von Foerster se svými studenty pomocí získaných dat dospěl k závěru, že lidé se v čase rodí rychleji. „Pokud se do roku 2026 neomezí porodnost, naše prapravnoučata neumřou hlady, ale budu umačkáni k smrti."

Heinz von Foerster a konec světa

„Od tohoto data, pokud se lidský druh vyhne zničující katastrofě, půjde N neboli počet jedinců do nekonečna. Člověk tak zničí sám sebe," varuje. Von Foerster nevěří, že za 4 roky nastane konec světa, svou rovnicí ilustruje, že každá populace, pokud roste neomezeným tempem, směřuje k problémům, které mohou být tragické.

Zdroj: Youtube

Vědec až do své smrti v roce 2002 prohlašoval, že „pokud se chce lidstvo vyhnout soudnému dni, musí zavést kontrolní mechanismus porodnosti." Doporučoval nejen používání antikoncepce, ale také vyšší daně pro rodiny s více než dvěma dětmi. Sám jich zplodil dohromady tři.

Zdroj:

www.content.time.com, www.en.wikipedia.org, www.latimes.com