Heinz von Foster se proslavil jako tvůrce kybernetiky druhého řádu. Narodil se 13. listopadu 1911 ve Vídni a významně přispěl k různým oborům včetně informatiky, umělé inteligence, epistemologie a biofyziky. Tento vědec však spočítal přesné datum konce světa. A nastane již za tři roky.

Životní dráha

Von Foersterova akademická cesta začala studiem fyziky na Technické univerzitě ve Vídni a na univerzitě v Breslau, kde v roce 1944 získal doktorát z fyziky. Během druhé světové války tajil svůj židovský původ, když pracoval v radarových laboratořích. V roce 1949 se přestěhoval do Spojených států a stal se profesorem elektrotechniky na Illinoiské univerzitě v Urbana-Champaign, kde působil také jako profesor biofyziky a ředitel Laboratoře biologických počítačů.

Na poměrně nové video o něm se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Byl hluboce ovlivněn Vídeňským kruhem a Ludwigem Wittgensteinem a je uznáván jako vynálezce kybernetiky druhého řádu. Kromě toho byl von Foerster známý svým zájmem o počítačovou hudbu a magii a během své kariéry publikoval téměř 200 odborných prací.

Rovnice soudného dne

Jedním z von Foersterových významných příspěvků byla rovnice soudného dne, kterou napsal společně s P. M. Morou a L. W. Amiotem. Rovnice, publikovaná v roce 1960, navrhovala matematický vzorec založený na historických údajích o populaci pro předpověď budoucího růstu populace. Podle jejich výpočtu, pokud by růst populace pokračoval stejně jako v minulosti, dosáhne světová populace nekonečna 13. listopadu 2026, což se shodovalo s výročím von Foersterových 115. narozenin.

Zatímco rovnice soudného dne vzbudila pozornost, kritici poukazovali na omezení exponenciálního růstu a konečnou povahu biologických systémů. Von Foerster na tyto námitky reagoval se smyslem pro humor a přiznal spekulativní povahu své předpovědi.

Heinz von Foerster zemřel 2. října 2002 v Pescaderu v Kalifornii. V průběhu své kariéry spolupracoval s renomovanými vědci, jako byli John von Neumann, Norbert Wiener a Margaret Meadová. Jako polyhistor a vlivný učitel zanechal trvalý vliv na generace studentů. Jeho interdisciplinární přístup a průkopnické příspěvky nadále formují obory, jako je kybernetika, konstruktivismus a kognitivní věda. Navzdory jeho jazykolamné předpovědi soudného dne lidstvo v průběhu dějin důsledně čelilo různým výzvám a překonávalo je, čímž prokázalo odolnost tváří v tvář nejistotě.

Zdroje: en.wikipedia.org/wiki/Heinz_von_Foerster, www.latimes.com, www.iflscience.com