Zlatem pokrytá mumie se nacházela ve vápencovém sarkofágu. 

Podívejte na tělo záhadné egyptské mumie pokryté vrstvami zlata

Záhadný nález egyptské mumie, kterou pokrývalo několik vrstev zlata, objevili vědci uloženou v sarkofágu z vápence. Právě ten zůstal zapečetěný po více než čtyři tisíciletí. Tento mimořádný objev byl učiněn nedávno, spolu s nálezem čtyř hrobek nalezených u Káhiry.

Mumie obalená zlatem byla nalezena na nekropoli v Sakkáře a dle egyptské vlády jde o sérii zcela nových archeologických objevů. „Nakouknul jsem dovnitř a spatřil jsem nádhernou mumii muže, která byla zcela pokryta vrstvami zlata,“ uvedl Zahi Hawass, bývalý ministr pro starožitnosti.

Sákkara, která leží jižně od Káhiry, se stala nalezištěm mumie staré 4 300 let. „Tato mumie může být nejstarší a nejkompletnější mumií, která byla dosud v Egyptě nalezena," řekl Hawass. 

Nalezená mumie patřila s velkou pravděpodobností muži jménem Hekashepes. Podle Hawasse je mimořádná tím, že byla pokryta vrstvami zlata a cíleně skryta ve velkém vápencovém sarkofágu, jenž byl celých 4300 let uzavřen.

Mumie tak byla zachována přesně v takovém stavu, v jakém ji staří Egypťané zanechali. Spolu s ní archeologové nalezli na rozsáhlém pohřebišti Sákkary také čtyři hrobky. 

Je to objev století, tvrdí vědci

Podle předběžného průzkumu Hawass uvedl, že nalezené hrobky spolu s mumií lze datovat do období páté a šesté dynastie. Přibližně tedy do rozmezí 25. až 22. století před naším letopočtem.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Kromě určení, že zlatem obalená mumie patří muži jménem Hekashepes, se vědcům podařilo zjistit, že největší z nalezených hrobek, kterou vědci odhalili, pravděpodobně patřila Chnumdjedefovi. Ten ve své době působil jako inspektor, kněz a dozorce nad šlechtou.

Jeho hrobka, jež byla objevena v pyramidovém komplexu Unase, posledního krále páté dynastie, je vyzdobena výjevy z každodenního života.

Další z objevených hrobek údajně patřila muži, který mohl působit jako tajný osobní strážce faraona. Důvodem je kněžský titul, zobrazený na hrobce. Právě takový "vlastnili" vyšší palácoví úředníci.

„Třetí hrobka patřila knězi a čtvrtá soudci a spisovateli nesoucímu jméno Fetek," dodal Hawass.

Ačkoliv Egypt není v tomto směru vždy sdílný, v poslední době oznámil celou řadu objevů z dob starověku. Důvodem je snaha znovu oživit pro tuto zem zcela zásadní odvětví, jakým je bezesporu cestovní ruch. 

Cestovní ruch je v Egyptě hlavním zdrojem příjmů. V posledních letech, převážně kvůli pandemii Covid-19, značně utrpěl. Ve snaze zlepšit situaci je tak egyptská vláda ve své sdílnosti mnohem otevřenější. 

Zdroje:

www.bbc.com, www.rtvonline.com, www.sciencealert.com