V oblasti proroctví a předvídání vyniká jen málo osobností tolik, jako neprávem téměř zapomenutá, záhadná Helena Blavatská, známá spíše jako Madame Blavatská.

Tato okultistka, spisovatelka a filozofka 19. století měla talent předpovídat budoucnost. Mezi jejími znepokojivými proroctvími vyniká jedno, které má i dnes děsivý význam. Proroctví o tom, že tzv. Šestá rasa přinese Evropě zkázu.

„Anglii a Francii čeká obrovská katastrofa. Evropa celkově bude čelit obrovským potopám a záplavám. Toto se stane v momentě, kdy se začne vynořovat Atlantida. Anglie a severozápadní pobřeží Evropy se potopí ke dnu. Např. Oblast Azorských ostrovů se potopí, ale z moře se vynoří ostrov Poseidonis (ostrov přibližně velikosti Irska, který býval částí Atlantidy). Skončí 5000 let dlouhý cyklus Aryan Kali Yuga neboli Věk Temna a objeví se nová rasa či rasy, které nás povedou k více perfektní spirituální existenci.“

Proroctví bychom neměli jen tak přehlížet, jelikož to byla právě tato věštkyně, kdo jako první popsal strukturu vesmíru a nazval ji nepoznatelnou pulzující esencí. To poté udělal i geniální fyzik Stephen Hawking, když objevil, že vesmír pulzuje, smršťuje se a rozpíná.

Šestá rasa a její hrozící zkáza: O co se jedná?

Podle Blavatské se lidstvo vyvíjí prostřednictvím různých ras, z nichž každá má své jedinečné vlastnosti a duchovní vývoj. Blavatská předpověděla, že současnou Pátou rasu, která se vyznačuje intelektuální zdatností a materialistickými sklony, nakonec vystřídá Šestá rasa. Zlověstně však prohlásila, že tato nová rasa přinese Evropě zkázu.

Na základě pramenů, které máme k dispozici, nacházíme zajímavé postřehy, které vrhají světlo na proroctví Blavatské a jeho blížící se naplnění. Blavatská v nich zdůrazňuje, že Šestá rasa vzejde z Asie a postupně získá nadvládu nad Evropou. Tento mocenský posun by vedl k pádu kulturní a ekonomické dominance Evropy. Tato rasa bude podobná nám, ale bude daleko duchovnější.

Na další proroctví této věštkyně se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Šestá rasa vzejde z východních kultur a spojí je s modernou

Blavatská myslela, že první zástupci šesté rasy přijdou do Ameriky jako produkt smíšení genů mnoha národů. Podle předpovědi Blavatské tato Šestá rasa vzejde z východních kultur a spojí starověkou moudrost s moderní technologií. Naznačuje, že toto spojení by mohlo představovat hrozivou výzvu pro globální vliv Evropy a nakonec by vedlo ke zkáze, kterou Blavatská předpověděla.

Ač je k proroctvím třeba přistupovat skepticky, protože jejich naplnění je často subjektivní a podléhá výkladu, proroctví Blavatské získává na relevanci, zejména pokud je posuzováno v kontextu současné globální dynamiky.

Kromě toho tato věštkyně také předpověděla klimatické změny i to, že místo konce světa dojde k výraznému posunu pólů. Všechny své myšlenky shrnula v knize "Tajná nauka", která vyšla tiskem v roce 1888. I když byla odmítána tehdejší oficiální vědou, přežila své pochybovače.

Může se proroctví naplnit?

Mrazivé proroctví Heleny Blavatské o Šesté rase, která zničí Evropu, nepřestává fascinovat. Ačkoli k proroctvím je třeba přistupovat opatrně, je nepopiratelné, že globální mocenská dynamika se vyvíjí. Vzestup Asie a výzvy, kterým Evropa čelí, vybízejí ke spekulacím o možném naplnění proroctví Blavatské.

Ačkoli je její proroctví znepokojivé, vybízí k zamyšlení nad proměnlivými silami, které utvářejí náš svět, a nad křehkou rovnováhou moci, která existuje mezi národy a kulturami. Doufejme, že se nám podaří proplout složitostí naší budoucnosti a překonat omezení proroctví a předpovědí.

Zdroje: www.soulask.com, www.venusanka.cz,  mysteries24.com, en.wikipedia.org/wiki/Helena_Blavatsky