„Sedm dcer Eviných" je kniha Bryana Sykese, vydaná v roce 2001, která širokému publiku představuje vědecké poznatky o původu a migraci lidí. Zkoumá principy genetiky, mitochondriální DNA a využití staré DNA ke genetickému propojení moderních lidí s pravěkými předky. O tom, že Eva je matka nás všech, pojednává toto video:

Zdroj: Youtube

Eva a klanové matky

Kniha sleduje lidské migrace, diskutuje o teorii "z Afriky" a zpochybňuje teorii Thora Heyerdahla o peruánském původu Polynésanů.

Rozděluje všechny moderní Evropany do sedmi mitochondriálních haploskupin, z nichž každá odpovídá určité pravěké ženě, označované jako "matka klanu". Tyto ženy mají společného mateřského předka známého jako mitochondriální Eva.

Poslední část knihy tvoří fiktivní vyprávění napsaná Sykesem, která popisují životy každé z těchto "klanových matek". Zatímco první část získala kladné recenze pro svá vědecká vysvětlení, fiktivní vyprávění se setkala se smíšenými ohlasy.

Kdo jsou?

Sedm "klanových matek" zmíněných v knize a jim odpovídající mitochondriální haploskupiny jsou následující:

* Ursula - haploskupina U (konkrétně U5, s výjimkou podskupiny K)
* Xenia - haploskupina X
* Helena - haploskupina H
* Velda - haploskupina V
* Tara - haploskupina T
* Katrine - haploskupina K
* Jasmine - haploskupina J

Sykes navíc diskutoval o možnosti více "klanových matek" a jiní navrhovali, že by jich mohlo být 10 nebo 12, včetně haploskupin I, M a W.

Kniha byla kritizovaná pro své fiktivní vyprávění, ale byla chválená pro svůj vědecký obsah, který seznamuje širší publikum se studiem lidské genetiky a evoluce. Po jejím vydání se mnoho lidí začalo zajímat o sledování svého genetického původu a zjišťování, ze které ze sedmi dcer Evy by mohli pocházet. Vyvolalo to prudký nárůst zájmu o genealogii a testování DNA za účelem zkoumání rodinné historie.

Helena – (pra)matka Čechů

Helena je jednou ze sedmi dcer Evy a představuje jednu z hlavních genetických linií, které se vyskytují u moderních Evropanů. Předpokládá se, že žila přibližně před 20 000 až 25 000 lety. Helenina genetická linie se nejčastěji vyskytuje v západní Evropě, zejména v oblastech, jako je Španělsko a Portugalsko.

Podle Sykesova výzkumu se předpokládá, že přibližně 43 % polské a české populace pochází z rodu Helena. Z její linie to činí jednu z nejrozšířenějších v Česku. Přítomnost genetického podpisu Heleny v západní Evropě naznačuje historický migrační vzorec a rozšíření jejích potomků po celém kontinentu.

Vědecký výklad

Díky studiu mitochondriální DNA, která se předává výhradně z matky na dítě, dokázali genetici vysledovat původ různých populací a identifikovat odlišné genetické linie. Mitochondriální DNA umožňuje nahlédnout do mateřské linie, díky čemuž mohou vědci vysledovat původ společné předkyně, často označované jako mitochondriální Eva.

Helenina linie, reprezentovaná specifickým souborem charakteristických mutací na mitochondriálním genomu, nabízí pohled do hluboké historie lidské migrace a původu různých populací. Studiem rozšíření mitochondriálních haploskupin, jako je Helenina, mohou vědci lépe pochopit dávné pohyby a genetické vazby mezi jednotlivci a populacemi.

Ačkoli Helena představuje významnou genetickou linii mezi Evropany, je pouze jednou ze sedmi dcer Evy, které identifikoval Bryan Sykes. Každá z dcer odpovídá určité haploskupině a společně tvoří rámec pro pochopení genetické rozmanitosti a rodových kořenů moderních lidí.

Zdroje: en.wikipedia.org/wiki/The_Seven_Daughters_of_Eve, www.worcesternews.co.uk, www.ancientpages.com