Kámen Hemet Maze Stone je přes 110 cm velký čtvercový petroglyf vytesaný do balvanu v kaňonu Reinhardt západně od Hemetu. Petroglyf má podobu bludiště tvořeného propletenými svastikami obklopenými krabicí.

Hemet jako 4000 let starý hlavolam

V levém dolním rohu bludiště je také samostatná svastika, kterou však vytvořili vandalové někdy po roce 1930.

Kámen s bludištěm v Hemetu je pravděpodobně nejznámější díky záhadě, která obklopuje jeho původ.

Kámen Hemet Maze Stone byl znovu objeven v roce 1914, kdy na něj narazil rančer Meyers, který v oblasti odvážel dřevo. O nalezeném kameni řekl sousedům a nakonec ženské kluby Hemet a Perris přiměly archeology, aby kámen přišli prozkoumat v naději, že se jim podaří záhadu vyřešit. Sami odborníci byli bezradní.

Ve dvacátých letech 20. století se kámen Maze stal v oblasti turistickou atrakcí. Tři míle od hlavního bulváru k Bludištním kamenům vedla polní cesta, jejíž značení zajišťoval Automobilový klub jižní Kalifornie.

V roce 1956 darovali tehdejší majitelé pozemku, na němž se Maze Stone nachází, manželé Rodger E. Millerovi, Maze Stone a více než pět akrů pozemku v jeho okolí okresu Riverside pod podmínkou, že z něj udělají park.

Cesta ven z bludiště

Teorie o tom, kdo kámen Hemet Maze Stone skutečně vytvořil, se různí a jsou velmi pravděpodobné až obskurní. Protože však skutečný původ petroglyfu stále není znám, existuje šance, že i ta nejšílenější teorie může být pravdivá.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Artefakty, které byly nalezeny v blízkosti Hemet Maze Stone, byly datovány do doby před nejméně 500 lety, ale rytina na samotném kameni by mohla být mnohem starší.

Nejpravděpodobnějším zdrojem petroglyfu na kameni Maze jsou původní obyvatelé Ameriky. Design kamene Maze připomíná svastiku, což je symbol, který se v indiánském umění používal více než 1000 let. Podobné skalní umění bylo nalezeno i jinde v okresech Riverside a San Diego a je známé jako styl Rancho Bernardo.

Již ve 20. letech 20. století se objevily spekulace, že zdrojem umění na kameni Hemet Maze Stone byli námořníci nebo mniši z Číny, kteří navštívili Ameriku před Kolumbovou dobou. Hlavním důvodem pro tuto teorii bylo vyobrazení na kameni Maze připomínající svastiku, přičemž svastiky jsou v buddhistických vyobrazeních běžné.

Někteří také spekulují, že za těmito megality stojí návštěvníci z jiného světa. Otázkou však zůstává, zda by mimozemšťané neudělali víc, než jen vytesali do kamene bludiště, ze kterého zatím neznáme cestu ven.

Zdroje:

www.ancientpages.com

www.atlasobscura.com

www.ancient-origins.net