View of Scheveningen Sands (Pohled na Scheveningenské písky) je Anthonissenenův obraz, který zobrazuje pláž ve městě Scheveningen v Nizozemí. Obraz je jedním ze série přímořských obrazů malíře, jenž je považován za menšího mistra nizozemského zlatého věku. Je to krajinářská malba s prvky vysoké autenticity, což ale není to nejcennější. Obraz má totiž dvě verze. Na jedné z nich se skrývá velryba! A tu by na holandské krajinomalbě ze 17. století čekal asi jen málokdo, přestože víme, že mnozí umělci svá plátna přemalovávali, nebo do nich ukrývali skrytá poselství. 

Obraz ukrýval velrybu!

Není proto zase tak neobvyklé, že památkáři objevují na obrazech starých mistrů nové detaily. I když nutno říci, že velryba je překvapila. Tajemství obrazu Pohled na Scheveningenské písky odkryla studentka Shan Kuang, postdoktorandka z Fitzwilliamsova institutu Hamiltona Kerra, při pohledu na kompozici obrazu z roku 1641.

Obraz, který patří Fitzwilliamovu muzeu, kde je po důkladné expertize nyní opět k vidění, dříve zobrazoval davy lidí procházejících se po pláži nedaleko Haagu. Na první pohled bylo jasné, že se skupina lidí shromáždila na jednom místě u břehu. Nikdo ale nevěděl proč. Na obraze totiž nebylo nic zvláštního. Dlouho nikdo nemohl přijít na to, proč se tak velká skupina lidí shromáždila právě na tomto místě. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Gigant obraz v mžiku proměnil

"Zdálo se, že jde o velmi nenápadnou malbu zobrazující velmi klidnou plážovou scénu odehrávající se v zimě. Byly tam shromážděny hloučky lidí a nebylo mi jasné, proč tam jsou, ale nezdálo se mi to příliš nenormální," říká Shan Kuang, která tajemství obrazu odhalila, když začala z obrazu odstraňovat lak.

Při práci se však pod jejíma rukama postupně začalo vynořovat skutečné tajemství. A to doslova vynořovat. Nejprve se objevila na linii horizontu vznášející se postava, a po ní následovala ploutev. Po odstranění další barvy se nakonec objevila celá velryba na pláži. Kompozice jejího obrovského těla pak zcela mění kompozici obrazu a okamžitě přitahuje divákovy oči. Posuďte sami, jak vypadal obraz s velrybou, a jak bez ní (v hlavičce tohoto článku). Díky velrybímu tělu se to, co bylo dříve jen klidným, chladným výhledem na pobřeží, stalo okamžitě dramatickou plážovou scénou.

Respektujeme, co malíř zamýšlel

"V průběhu staletí se přístup k malbě změnil," poznamenává Kuang. "Dříve bylo zcela běžné obraz rozřezat nebo přemalovat, aby vyhovoval estetickým účelům. Byly vnímány jako pouhá dekorace. V dnešní době, kdy je tato malba v galerijním prostředí, respektujeme to, co původní malíř zamýšlel." Záhada obrazu je tak po letech vyřešena. Už se nejedná o lidi, hledící do prázdna. Dívají se na obrovskou velrybu na pláži, která byla později z obrazu vymalována. Proč se tak ale stalo, nevíme, ač je podle kurátorů jasné, že velryba původně měla být ústředním bodem obrazu.

Muzeum, kde je obraz umístěn, tvrdí, že objev velryby na obraze nemusí být tak překvapivý, jak by se na první pohled zdálo. Záznamy totiž uvádějí mnoho případů vybíjení velryb na pobřeží Nizozemska v první polovině 17. století. Podle Kuangové je možné, že hrubá přemalba, která vyplnila moře a pobřeží v místě, kde se velryba nacházela, mohla být přidána, protože přítomnost mrtvého zvířete byla v 18. nebo na počátku 19. století považována za urážlivou.

Zdroje: news.artnet.com, en.wikipedia.org/wiki/Hendrick_van_Anthonissen, www.nbcnews.com