Iluze Hermannovy mřížky

Právě takovou optickou iluzi poprvé vytvořil Ludimar Hermann. Vznikla v roce 1870 a její podstatou je, že za pomoci černých čtverců na bílém pozadí vzniká jakási mřížka. Tam, kde dochází k průsečíku bílých čar, vznikají "přízračné" šedé tečky. 

Pokud se však člověk zaměří a plně soustředí přímo na průsečík, šedé tečky rázem zmizí. Jde o kombinaci inverzních barev, v Hermannově pojetí černé a bílé. 

Cílem Hermannovy optické iluze je pohrát si s naším mozkem tak, abychom následně viděli něco, co ve skutečnosti vůbec neexistuje. Pouze si myslíme, že něco vidíme, nebo to vidíme jinak, než jaká je skutečnost. 

Efekt těchto optických klamů je známý pod pojmem laterální inhibice. Jde o nervový proces, při kterém sítnicové buňky v oku přebírají funkci světelných receptorů. V okamžiku, kdy dojde k osvětlení pouze jednoho receptoru, lidské oko i mysl vnímají větší množství světla. 

Pokud jsou však osvětlené více než dva receptory, je tomu přesně naopak. Dochází k osvětlení dalších a dalších receptorů a vzniká tzv. laterární účinek. 

V případě Hermannovy optické iluze se tak v místech křížení mezi jednotlivými černými čtverci vytváří dojem tmavších skvrn. Ty však ve skutečnosti vůbec neexistují. 

Snaha oklamat mozek

Snaha Hermannovy mřížky tak spočívá v záměru oklamat mozek. Ten pak skrze oči vnímá něco, co na obrázku ve skutečnosti vůbec není. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Viditelnost šedých teček je způsobená kontrastem inverzních barev, jakými černá a bílá jsou. Laicky řečeno se při pohledu na Hermannovu mřížku oči snaží přizpůsobit intenzitě těchto dvou - zcela rozdílných - barev. 

Z tohoto důvodu dojde k vyplnění prázdného prostoru neexistujícími šedými body. 

Jakmile ale Hermannovu mřížku přestaneme vnímat jako celek a zaměříme se pouze na jeden konkrétní bod, uvidíme přesně takové zbarvení, jaké se na obrázku skutečně nachází. 

Hermannova optická iluze mřížky je tedy pouze světelným kontrastem mezi černou a bílou, kterým se náš zrak a následně i mozek snaží přizpůsobit. Existují však i teorie, že nejde o optickou iluzi, nýbrž o halucinaci, během které si ti, jež na mřížku pohlédnou, konstruují přítomnost šedých bodů.

Zdroje: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, en.wikipedia.org, sharpbrains.com