Studentka Amelia Hamricková se nějaký čas věnovala studii na první pohled velmi složitého obrazu Hieronyma Bosche, a poté se rozhodla přepsat "hudbu napsanou na zadku jednoho z mnoha zmučených obyvatel nejpravějšího panelu obrazu". Tento mučený člověk vypadá, jako by byl doslova rozdrcen obří harfou, čemuž přihlížejí jeptišky, příšery a osoba třímající na kopí hořící ropuchu.

Slavný obraz ještě slavnějšího malíře obsahuje hudební partituru skrytou před očima zběžných diváků... Ale při pozornějším zkoumání noty najdete. Podívejte se pořádně. Možná pomůže i video:

Zdroj: Youtube

Dá se hudba „ze zadku“ přehrát?

Hudební partitura se nachází na zadní straně, tedy „na pozadí“, jedné z postav zobrazených na obraze. Konkrétně se jedná o postavu démona s modrou kůží, který je zobrazený, jak hraje na nástroj podobný loutně. Na jeho zadku se nachází několik not, které jsou uspořádané tak, aby naznačovaly konkrétní melodii.

V průběhu let se odborníci pokoušeli hudební partituru rozluštit a obnovit melodii, která je v obraze ukrytá. Přestože neexistuje žádná definitivní verze hudby, několik hudebníků a skladatelů se pokusilo vytvořit vlastní interpretaci partitury.

Některé z verzí partitury

Jednu takovou interpretaci vytvořil nizozemský skladatel Louis Andriessen, který byl pověřený vytvořením hudební skladby inspirované Boschovým obrazem. Andriessen použil hudební partituru z obrazu jako výchozí bod a do své skladby zakomponoval prvky soudobé hudby.

S jinou verzí pak přišli i Amelie Hamrick a James Spalink. Jejich interpretace not ze zadku modrého démona je rovněž jiná.

Na obraze Zahrada pozemských rozkoší od Hieronyma Bosche (1450-1516) je na hýždích jedné z postav mučených v pekle napsaný vzkaz. Požádali jsme proto moderní umělce, aby toto dílo oživili - toto je jen krátký úryvek. Na základě přepisu Amelie Hamrickové ho upravil a nahrál James Spalink, který nahrávku zahrál na loutnu, harfu a niněru. Takhle tedy zní 600 let stará pekelná hudba, melodie je docela strašidelná," uvádí se na sociálních sítích ze začátku letošního roku.

Kromě toho, že Boschův obraz inspiroval současné hudebníky, měl také hluboký vliv na umění a kulturu v širším slova smyslu. Obraz byl podrobený rozsáhlé analýze vědců a historiků umění, kteří se snažili rozluštit význam jednotlivých obrazů a symbolů zobrazených na díle.

Jde o komentář k lidskému hříchu

Mnohé interpretace obrazu naznačují, že se jedná o komentář k lidskému hříchu a nebezpečí oddávání se pozemským radovánkám. Jiní v něm vidí oslavu života a radosti ze světa přírody. Bez ohledu na to, jak je obraz interpretovaný, zůstává Zahrada pozemských rozkoší jedním z nejslavnějších a nejtrvalejších Boschových uměleckých děl.

Přítomnost na obraze je důkazem Boschovy kreativity a jeho schopnosti začlenit do jediného díla více uměleckých forem. Pokud byste se chtěli dozvědět o dalších tajemstvích tohoto obrazu, pak si o nich přečtěte v článku v angličtině zde.

Zdroje: plus.noviny.sk, artincontext.org, www.bbc.com