Hildegarda z Bingenu se narodila kolem roku 1098 jako desáté dítě do rodiny nižšího šlechtice. Jako malá byla neustále nemocná. Upoutaná na lůžko žila ve svých vlastních představách a příbězích, které ji před spaním vyprávěla matka a starší sestry.

Když jí bylo osm let, byla poslána kláštera sv. Disiboda u Bingenu, kde se spřátelila s dcerou hraběte Štěpána II. ze Sponheimu, o sedm let starší Juttou. Ta Hildegardu naučila číst, psát a pomáhala ji při učení žalmů. Mladá jeptiška svůj život zároveň zasvětila zahradě, ručním pracím a ošetřování nemocných. Změna přišla v roce 1141, kdy již jako abatyše zažila intenzivní vidění.

Hildegarda z Bingenu

„Otevřela se nebesa a celým mým mozkem protékalo oslepující světlo výjimečného lesku. Byl to odraz Boha, který mi řekl, abych to, co vidím a slyším, zapsala," líčí ve svém trojdílném teologickém textu Scivias. „Dlouho jsem se bránila, až jsem nakonec vážně onemocněla. Pokorně jsem tedy souhlasila. Za deset let bylo dílo hotové. Tyto slova nejsou výmyslem mého srdce, ale tajemstvím, jež jsem slyšela z nebes."

Hildegarda poté napsala další tři vizionářské knihy, které byly s nadšením přijaty jako slova Ducha svatého. I přesto, že v nich předpovídá konec církve nebo světa.

„Přijde doba, kdy národy odmítnou autoritu papeže. Některé země si zvolí vlastní náboženské vůdce. Německá říše bude rozdělena. Kněží budou pronásledování, církevní majetek zabaven. V tomto období bude mnoho válek," varuje.

Proroctví Hildegardy z Bingenu

V dalším proroctví hovoří abatyše o příchodu velké komety. „Ve dnech, kdy se objeví na obloze, bude velký národ v oceánu, skládající se z lidí různých kmenů, čelit zemětřesením, bouřím a přílivovým vlnám. Zároveň ztratí své kolonie prostřednictvím tygra a lva."

Oceán má zaplavit i další země, včetně Evropy. Mír podle jeptišky nastane tehdy, až na francouzský trůn usedne „bílý květ". Během té doby bude lidem zakázáno nosit zbraně a železo bude používáno pouze při práci. Pokojný život však nepotrvá věčně. Zanedlouho totiž přijde Antikrist. Ten „bude produkovat hromy a blesky, uvede zemi do pohybu, srovná hory, vysuší řeky, odstraní listy ze stromů a způsobí lidem nemoci." Zároveň se bude zdát, že je vše v pořádku. „Jeho následovníci tak budou utvrzeni ve své falešné víře."

Kdy se dané vize mají naplnit, to Hildegarda z Bilgenu neuvádí.

Zdroj:

www.unitypublishing.com, www.en.wikipedia.org