Tito fanatičtí osobní strážci byli připraveni položit za svého vůdce život, což z nich ve vikinském věku činilo neocenitelnou skupinu oddaných.

Jak se stát hirdem?

Aby se Viking mohl přidat k váženým hirdům, musel prokázat, že je zkušený válečník, což se podařilo jen synům nejvlivnějších rodů. Slovo "hird" vzniklo z anglosaského výrazu "hîred", který znamená "rodina" nebo "domácnost", což zdůrazňuje úzkou vazbu této skupiny válečníků na rodové tradice.

Na počátku doby vikinské se hirdové podobali válečnému oddílu, ale s postupem doby se vyvinul v jednotnější a profesionálnější tělesnou stráž. Hirdie, která obvykle čítala 60 bojovníků, nebyla dostupným luxusem pro každého vikinského náčelníka nebo krále; takovou oddanou ochranu si mohli dovolit pouze nejmocnější vůdci.

Věrnost, ale zaplacená

Tito impozantní bojovníci nenabízeli své služby zadarmo. Odměnou jim byly cenné dary, včetně zlata, stříbra, oblečení a zbraní. Vedle hmotné odměny potřebovali i odpovídající ubytování, jídlo a pití, aby mohli neustále bdít nad svým vůdcem.

Věrnost těchto elitních mužů byla neochvějná. Složili slavnostní přísahu, že budou svého vůdce kdykoli bránit, a zavázali se, že v případě potřeby pomstí smrt svého pána. Pouto mezi členy hirdie se podobalo bratrství a podporovalo silný smysl pro kamarádství.

Rozdíl mezi hirdy a varangy

Mimo bitevní pole doprovázeli hirdové svého vůdce na setkání s ostatními náčelníky a připojovali se k němu na různých cestách. Služba v hirdu (či hirdii) byla v té době prestižním povoláním, které jeho členům propůjčovalo čest a výsady.

Hird by neměl být zaměňovaný s varangskou gardou, další skupinou profesionálních vikinských válečníků. Obě skupiny byly nájemnými ochránci, ale varangská garda sloužila jako elitní pluk těžké pěchoty římské ("byzantské") říše od roku 988 do roku 1404 n. l.

Prestiž až do smrti

Pro mladého Vikinga bylo vybrání do elitního hirdského sboru splněným snem, šancí vést dobrodružný a naplněný život. Život hirda se vyznačoval věrností, odvahou a neochvějným odhodláním chránit svého vůdce, což zanechalo trvalou stopu v dějinách vikinského věku.

Na nejvýraznější vikinské hrdiny se podívejte ve videu zde:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.ancientpages.com, en.wikipedia.org/wiki/Hird