Jaký byl přístup společnosti k menstruujícím ženám v průběhu historie?

I v dnešní době se kolem menstruující ženy objevují předsudky

I v dnešní době se kolem menstruující ženy objevují předsudky

Foto: shutterstock.com

Je vítaná, očekávaná, nenáviděná i děsivá. Není asi jiného lidského fyziologického projevu, který by byl tak tabuizován napříč prostorem i časem. Ve většině společností jsou základy chování, norem a komunikací založeny na přesvědčení, že menstruace musí zůstat skrytá, a to jak slovně, tak fyzicky. Kde se toto přesvědčení vzalo? A existuje možnost, že se to změní?  

Kolektiv autorů včele s Tomi-Ann Roberts provedl v roce 2002 výzkum, který se snažil zjistit, zda "připomenutí menstruačního stavu ženy vede k negativnějším reakcím na ni a obecně ke zvýšení objektivizace žen." Sledovali reakci okolí na ženu, které zjevně náhodně vypadne z kabelky buď tampon nebo sponka do vlasů. Zjistili, že upadnutí tamponu vedlo k nižšímu hodnocení schopností společnice, snížilo jí to sympatie a lidé měli tendenci si odsedávat. (Zdroj: www.researchgate.net)

Pinterest

Profesor Chris Knight, sociální antropolog z londýnské univerzity, zkoumal hluboké historické kořeny menstruačního tabu. V roce 1991 vydal knihu Pokrevní vztahy: "Menstruace a počátky kultury, kterou kritici ohodnotili jako velice cennou. Knight věří, že za původní menstruační tabu si mohou ženy samy. Tedy, že měsíční krvácení využívaly k tomu, aby měly na chvíli pokoj od mužů," tvrdí profesor Knight. V jeho modelu navíc ženy stály za novým loveckým chováním, kdy podporovaly skupinový lov a sdílení potravy. Před úplňkem se shromáždily a odešly pryč od mužů. Ti se díky sexuální abstinenci začali více soustředit na lov. Když izolace skončila, začalo období hodování a sexuální aktivity…

V průběhu historie byla žena brána ze své podstaty jako méně hodnotná než muži, ale také byla idealizována jako manželka a matka. Ženy byly vnímány tak, že na rozdíl od mužů jsou ovládané jejich fyzickými těly a emocemi, což je přibližuje více k přírodě a zvířatům.

Aristoteles spojil Platónovu myšlenku o tom, že pokud muž nedokázal ovládat své emoce, byl reinkarnován jako žena, s menstruací, o níž říkal, že je méně čistá než sperma mužů. K tabuizování menstruace přispěly především náboženské spisy, které explicitně nabízejí řešení, jak se má s menstruující ženou jednat.

"Během měsíčního kurzu se oddělte od žen, nepřibližujte se k nim, dokud nebudou čisté.“ (Korán 2: 222)

"V Bibli se menstruace dokonce řeší v celé patnácté kapitole knihy Leviticus, kdy se slovo "nečistý" zopakuje celkem 36krát.

O menstruaci se zmiňuje i první latinská kniha z roku 73 n.l. "Kontakt s [menstruační krví] změní nové víno na kyselé, plodiny, kterých se to dotkne, se stanou neplodnými, štěpy zemřou, osivo v zahradách vyschne, plody stromů spadnou, okraj oceli a záblesk slonoviny budou otupeny, včely umírají, dokonce i bronz a železo jsou najednou chyceny rzí a vzduch naplňuje hrozná vůně; když to ochutnají psi, přivede je to k šílenství a infikuje to jejich kousnutí nevyléčitelným jedem.“

Je tedy jasné, že společnost se k menstruaci a krvácející ženě stavěla dost odtažitě. (Zdroj: helloclue.com)

Menstruace je v některých kulturách považována za nečistou dodnes.Menstruace je v některých kulturách považována za nečistou dodnes.Zdroj: profimedia.cz

O původu negativního menstruačního tabu se stále diskutuje. Freud tvrdí, že za ním stojí náš strach z krve. Allan Court se zase domnívá, že tabu začalo částečně proto, že časní lidé zjistili, že menstruační krev špiní. Clellan Ford předpokládal, že menstruační tabu vzniklo proto, že rané společnosti věděly o jeho „toxických, choroboplodných účincích“. Tento názor však ve vědě přetrvával i ve 20. století. 

Obecně můžeme shrnout, že kromě sikhismu, tradice Wicca a pohanství ostatní náboženské směry ženu považují za nečistou a je podrobena řadě omezení. (Zdroj: en.wikipedia.org)

Mladé dívky v Indii ročně zameškají až 50 dnů školy kvůli tomu, že během menstruace zůstávají doma.

Nanotechnologie změní budoucnost hygienických vložek

 Etnoložka Helena Tužinská na to má vysvětlení. "Cokoliv, co opustí naše tělo, je v naší kultuře klasifikováno jako špinavé. Menstruační krev je spolu se slinou, močí, fekálií a dalšími věcmi tělesným výměškem. Krev z infúze není špinavá. Jakmile však přejde rodidly, jsme naučeni vnímat ji jinak. Nebylo to tak odjakživa a dá se to i odučit." (Zdroj: dennikn.sk)

Tabu se postupně mění především díky sociálním sítím, ženským kruhům a umělkyním. Období, kdy se ale dívky budou bát, že se stane nehoda, spadne jim na zem tampón, zvuk odlepující se vložky bude slyšet do vedlejší kabinky nebo budou otevřeně mluvit o tom, že mají křeče, asi zatím nepřijde.