Bylo to před 750 miliony lety. Tam, kde dnes leží Praha, byly černé hlubiny praoceánu Panthalassy. O 300 milionů let později, v letech, kdy řasy byly jedinou mnohobuněčnou rostlinou a na souši stále neexistoval žádný složitý život, byla oblast pokrytá ledem.

První změna přišla před 340 miliony lety, kdy byla planeta zahalena korunami stromů, pod nimiž se objevili první plazi. Naše hlavní město se vyskytovalo na úzkém poloostrově. Až o 170 milionů let později začala Evropa připomínat svou současnou podobu. Česko však bylo v té době, kdy se již vyvíjeli savci a ptáci, přímořskou oblastí.

Animace historie Země

Všechny tyto informace lze vyčíst z interaktivní mapy, jejímž cílem je ukázat složitá vědecká data jednoduchým způsobem. „Historie Země je delší, než si dokážeme představit. Současné uspořádání deskové tektoniky a kontinentů je vlastně náhoda,” říká autor projektu Ian Webster. „V budoucnu bude oběžnice vypadat zase jinak.”

Inženýr postavil webovou aplikaci na modelech popisující vývoj tektonických desek za posledních 750 milionů let geologa a paleografa Christophera Scotese. Využívá také software GPlates, který je určen samotným odborníkům při studiu pohybu pevninské horniny. Díky tomu lze do systému projektovat historickou polohu téměř jakéhokoliv města.

„Překvapilo mě, že geologové dokázali o naší planetě shromáždit tolik dat. Tak jsem si řekl, že by to mohlo zajímat i veřejnost,” popisuje Webster. „Třeba se dozvíte, že blízko vašeho bydliště žili vzácní dinosauři.” Například Prahu brázdil před 220 milionem let Plateosaurus, Liliensternus, Ardeadactylus, Cycnorhamphus a podivný Rhamphorhynchus.

Zábavná mapa

Aplikace je uživatelsky příjemná. Funguje na mobilním telefonu i na stolním počítači. Globus lze natáčet všemi směry, přiblížit ho i oddálit dle potřeby. Pokud použijete například notebook, vlevo nahoře stačí zadat místo vašeho bydliště, které je definováno krajem a státem. Uprostřed horní lišty si následně vyberete období, jež chcete prozkoumat. 

Zdroj: Youtube

Pokud si nejste jisti, kdy přesně se objevili první primáti nebo kdy byla vytvořena Pangea, vpravo nahoře můžete využít nabídku „skočit do…”. Tady si lze vybrat z různých možností od prvních zelených řas po vyhynutí dinosaurů. Jakmile si zvolíte místo a čas, vlevo dole se objeví text, jenž přibližuje dané období. 

Zdroj:

www.edition.cnn.com, www.vice.com