Nebyla náhoda, že západní část Československa byla po Rakousku hned první oblastí, kterou si nacisté přivlastnili. Nejenže se ve své době jednalo o nejsilnější ekonomický článek střední Evropy a žila tu poměrně početná německá menšina, Hitler navíc u části našeho obyvatelstva spatřoval velkou šanci na poněmčení. Těsné sousedství obou národů podle něj v historii zaválo spoustu německé krve na české území, a tato krev měla být navrácena Říši.

Plánem germanizace českého národa se zabývalo hned několik nacistických předáků. Vesměs se shodovali v názoru, že by měla proběhnout nenásilnou cestou. Generál Erich Friderici navrhoval odeslání českých vědců, techniků, lékařů a statkářů do Německa a v Čechách je nahradit německými. "Při přizpůsobivosti Čechů lze s určitostí očekávat, že většina z nich se jako jednotlivci ve velkém německém prostoru v krátké době přeorientuje, že bude hrda na svou vážnost a svůj příjem a že se bude už v příští generaci cítit jako Velkoněmci," mínil Friderici. (Zdroj: cs.wikipedia.org)

Sám Hitler tak optimistický nebyl. Počítal s tím, že k plnému poněmčení Čechů bude potřeba tak 300 let.

Když se v září roku 1941 ujal funkce říšského protektora Reinhard Heydrich, okamžitě si vyžádal rasový průzkum českého národa. Testování probíhalo nenápadně pod záminkou zdravotních prohlídek a prevence tuberkulózy ve školách. Výsledky nacisty překvapily: "nordické" rysy vykazovalo celých 45% obyvatel. Češi byli "rasově čistší" než východní Prusové a Bavoři.

Na základě těchto výsledků, které ovšem musely být přísně utajeny, vypracoval Heydrich podrobný plán na konečné řešení české otázky. Vzal přitom v potaz i možnost, že někteří nesmýšlejí o Říši zrovna nejlépe. "Dobře smýšlející Češi dobré rasy" mohli být plně poněmčeni a těšit se stejných práv jako Němci. "Dobře smýšlející Češi špatné rasy" měli být poněmčeni, ale zbaveni možnosti mít potomky. S Čechy, kteří sice byli dobré rasy, ale ukázali by se jako problémoví, by Heydrich neztrácel trpělivost a postavil by je "ke zdi". Nepřizpůsobiví Češi špatné rasy by ve srovnání s nimi dopadli o fous lépe, protože by byli "jen" vysídleni k Ledovému moři.

Heydrich zanedlouho na vlastní kůži pocítil, že se Češi poněmčit hned tak nenechají. Hitler své plány na germanizaci českého národa odsunul na poválečnou dobu, jelikož vysídlování Čechů a osazování jejich nemovitostí německými obyvateli se ukázalo být zdlouhavým a finančně náročným procesem. Prozatím měla být aspoň odstraněna česká inteligence, která podle slov K. H. Franka "štvala poddajnou vrstvu sedláků, dělníků a maloobčanů" proti německému vedení. Češi měli rovněž zakázáno se mísit se Židy, aby si svou případnou "germánskou krev" neposkvrnili. (Zdroj: www.stoplusjednicka.cz, listopad 2018)