Jak by to dopadlo s Čechy kdyby Hitler vyhrál válku? Heydrich měl jasný plán

Nataša Slánská | 1. 2. 2021

Ačkoli Adolf Hitler považoval slovanské národy za méněcenné, Češi v jeho očích představovali výjimku. Věřil, že alespoň polovině koluje v žilách germánská krev, která byla v průběhu staletí bohemizována a bude ji možné opět "očistit". Kdo by se tomuto procesu vzpouzel, měl být postaven ke zdi.  

Nebyla náhoda, že západní část Československa byla po Rakousku hned první oblastí, kterou si nacisté přivlastnili. Nejenže se ve své době jednalo o nejsilnější ekonomický článek střední Evropy a žila tu poměrně početná německá menšina, Hitler navíc u části našeho obyvatelstva spatřoval velkou šanci na poněmčení. Těsné sousedství obou národů podle něj v historii zaválo spoustu německé krve na české území, a tato krev měla být navrácena Říši.

Plánem germanizace českého národa se zabývalo hned několik nacistických předáků. Vesměs se shodovali v názoru, že by měla proběhnout nenásilnou cestou. Generál Erich Friderici navrhoval odeslání českých vědců, techniků, lékařů a statkářů do Německa a v Čechách je nahradit německými. "Při přizpůsobivosti Čechů lze s určitostí očekávat, že většina z nich se jako jednotlivci ve velkém německém prostoru v krátké době přeorientuje, že bude hrda na svou vážnost a svůj příjem a že se bude už v příští generaci cítit jako Velkoněmci," mínil Friderici. (Zdroj: cs.wikipedia.org)

Sám Hitler tak optimistický nebyl. Počítal s tím, že k plnému poněmčení Čechů bude potřeba tak 300 let.

Když se v září roku 1941 ujal funkce říšského protektora Reinhard Heydrich, okamžitě si vyžádal rasový průzkum českého národa. Testování probíhalo nenápadně pod záminkou zdravotních prohlídek a prevence tuberkulózy ve školách. Výsledky nacisty překvapily: "nordické" rysy vykazovalo celých 45% obyvatel. Češi byli "rasově čistší" než východní Prusové a Bavoři.

Na základě těchto výsledků, které ovšem musely být přísně utajeny, vypracoval Heydrich podrobný plán na konečné řešení české otázky. Vzal přitom v potaz i možnost, že někteří nesmýšlejí o Říši zrovna nejlépe. "Dobře smýšlející Češi dobré rasy" mohli být plně poněmčeni a těšit se stejných práv jako Němci. "Dobře smýšlející Češi špatné rasy" měli být poněmčeni, ale zbaveni možnosti mít potomky. S Čechy, kteří sice byli dobré rasy, ale ukázali by se jako problémoví, by Heydrich neztrácel trpělivost a postavil by je "ke zdi". Nepřizpůsobiví Češi špatné rasy by ve srovnání s nimi dopadli o fous lépe, protože by byli "jen" vysídleni k Ledovému moři.

Program Lebensborn: Jak to probíhalo v Hitlerově množírně čistých Árijců
Magazín

Program Lebensborn: Jak to probíhalo v Hitlerově množírně čistých Árijců

Heydrich zanedlouho na vlastní kůži pocítil, že se Češi poněmčit hned tak nenechají. Hitler své plány na germanizaci českého národa odsunul na poválečnou dobu, jelikož vysídlování Čechů a osazování jejich nemovitostí německými obyvateli se ukázalo být zdlouhavým a finančně náročným procesem. Prozatím měla být aspoň odstraněna česká inteligence, která podle slov K. H. Franka "štvala poddajnou vrstvu sedláků, dělníků a maloobčanů" proti německému vedení. Češi měli rovněž zakázáno se mísit se Židy, aby si svou případnou "germánskou krev" neposkvrnili. (Zdroj: www.stoplusjednicka.cz, listopad 2018)

Tagy Adolf Hitler Bavorsko Česko Československo Evropa Karl Hermann Frank Německo Rakousko Reinhard Heydrich Wikipedie