Hitlerova závěť nebyla nikterak dlouhým dokumentem a osobnímu majetku v ní bylo překvapivě věnováno minimum místa. Vůdce po sobě nezanechal potomky a s hrstkou příbuzenstva se nestýkal. Posledních dvanáct let svého života žil jen pro Říši. Ve svém posledním dokumentu cítil potřebu očistit se od pověsti válečného štváče a poděkovat občanům Německa za věrnost. Neodpustil si svalit odpovědnost za válku na "mezinárodní židovství" a vysvětlil, že raději volí smrt, než aby padl do rukou nepřátel.

Na své bližní pamatoval jen několika větami. Předměty "citové hodnoty" a prostředky nezbytné ke skromnému životu věnoval příbuzným a věrným zaměstnancům. Svou sbírku umění odkázal galerii v Linci. Veškerý další majetek měla získat Národně socialistická německá dělnická strana.

(Zdroj: en.wikipedia.org)

Rozhodně nešlo jen o pár drobných. Ačkoli se Hitler tvářil jako prostý člověk z lidové vrstvy a nikdy u sebe nenosil peníze, obchody mu nenápadně vzkvétaly pod rukama. Velkým německým firmám přispíval na rozvoj zvláštními peněžními dary a na oplátku dostával podíl z výnosů. Téměř 8 milionů říšských marek mu vydělal bestseller Mein Kampf. O jeho prodej se postaral osobně z pozice své funkce - jednoduše nařídil radnicím, aby výtisky nakoupily z městských peněz a předávaly je při svatebních obřadech jako zvláštní dárek novomanželům.

Během svého úřadu Hitler přestal rozlišovat mezi penězi osobními a státními. Ze svých příjmů neodváděl žádné daně, ale na druhé straně neváhal některé státní zakázky sponzorovat takzvaně ze svého. Ačkoli vlastnil obrovské jmění, život v luxusu ho neoslovoval. Nikterak štědrý nebyl ani ke svým nejbližším; sestře Paule posílal malou penzi jen proto, že kvůli svému příjmení přišla o práci. Milence Evě Braunové koupil dům v Mnichově - a tím to haslo.

Nacistická strana se po skončení války rozpadla a Hitlerův majetek propadl Bavorsku. Včetně autorských práv k neblaze proslulé knize Mein Kampf. V roce 2004 se v Německu rozvířila debata, zda by část autorských honorářů neměla být přiznána Hitlerovým tehdy ještě žijícím synovcům. Žádný z nich o ně ale neprojevil zájem.

(Zdroj: allthatsinteresting.com)