Hitler byl nejvíce okouzlen Prahou, Paříží, Leningradem nebo Moskvou - na první pohled tedy vidíme, že cítil obdiv k historii a měl dobrý vkus, nejen pokud jde o ženy. U některých měst měl dokonce vypracovaný plán na jejich přestavbu, modernizaci a změnu.

Zdroj: Youtube

Praha na německé poštovní známce

Hitler miloval Paříž, považoval ji za nejkrásnější město na světě, a okamžitě poté, co si ji podmanil, miloval Prahu. I to byla láska na první pohled. Ruská města byla v porovnání s Prahou nebo Paříží těžší na obnovu, což je viditelné i z jeho zamýšlených plánů.

Německo dobylo Prahu 15. března 1939. Hitler ji však navštívil již předtím, 16. března. Učinil zde jakousi zdravici pro Němce z oken Pražského hradu a k jeho návštěvě existuje celá řada dobové dokumentace. Jedna z fotek Prahy z Hitlerovy návštěvy byla dokonce v nacistickém Německu přeměněna na poštovní známku.

"Hitlerova nová Praha"

Praha měla být v Hitlerově plánu plně poněmčena. Hitler zde dokonce plánoval obsáhlou přestavbu a modernizaci, která měla zaručit plně německému obyvatelstvu život v moderních komplexech. Tento slib a ideu si vzal Hitler do hlavy v polovině války, tedy kolem roku 1941. V té době přitom v Praze ještě nebyl počet německého obyvatelstva v Praze tak vysoký – žilo zde pouze 21 000 Němců.

Vrch Petřín měl být v Hitlerových plánech plný vil, hvězdárnu a tamní rozhlednu / věž by naopak odstranil a stejně tak měla být zničena polovina Kampy, jíž by diktátor „zapustil do řeky“. Staroměstská radnice měla být přestavěna na obrovskou restauraci.

Velmi rozsáhlých změn se mělo dočkat i dnešní Náměstí Republiky, kde měla být zbudována koncertní síň ve starověkém řeckém stylu, v níž by mohli vystupovat pouze němečtí hudebníci. Světe, div se, dnes zde stojí Obecní dům!

Celé Náměstí republiky pak mělo být spojeno s hlavním nádražím širokým bulvárem, který by byl obdobou Under der Linden vedle Brandenburské brány v Berlíně.

Modernizaci by se nevyhnulo ani Hlavní nádraží.

Podobnost čistě náhodná?

Nacisté navíc plánovali obrovský most přes nuselské údolí – a dokonce chtěli, aby tímto mostem v budoucnu vedlo metro. Je tedy opravdu neuvěřitelné, do jaké míry komunisté později tento plán následovali, ať už s jeho znalostí nebo ne.

Hitler a jeho stoupenci rovněž začali v Praze stavět různé silnice, které jsou navíc používány až dodnes. A zachovaly se i plány některých dálnic, které nacisté plánovali v souvislosti s poněmčením České republiky a jejím začleněním do mocné říše.

Zdroj: Youtube

Je skutečně velmi zajímavé, kolik Hitlerových představ bylo nakonec později realizováno i bez ohledu na to, že by se Praha stala německým městem.

Zdroje: www.quora.com, www.tracesofevil.com