Jak by vypadala Praha, kdyby Hitler vyhrál válku? Měl přesné plány, dobré nebyly

Jarouš M Komořanský | 1. 10. 2021

Ačkoli Adolf Hitler plánoval postupnou germanizaci Evropy a ideálně i celého světa, byla místa, která mu ležela na srdci více než jiná. A protože nebyl nevzdělaný, často mu učarovala města, která skutečně považujeme za nejkrásnější na světě. Praha není výjimkou. Jak by vypadala, kdyby Hitler měl možnost své plány uskutečnit?

Hitler byl nejvíce okouzlen Prahou, Paříží, Leningradem nebo Moskvou - na první pohled tedy vidíme, že cítil obdiv k historii a měl dobrý vkus, nejen pokud jde o ženy. U některých měst měl dokonce vypracovaný plán na jejich přestavbu, modernizaci a změnu.

Zdroj: Youtube

Praha na německé poštovní známce

Hitler miloval Paříž, považoval ji za nejkrásnější město na světě, a okamžitě poté, co si ji podmanil, miloval Prahu. I to byla láska na první pohled. Ruská města byla v porovnání s Prahou nebo Paříží těžší na obnovu, což je viditelné i z jeho zamýšlených plánů.

Německo dobylo Prahu 15. března 1939. Hitler ji však navštívil již předtím, 16. března. Učinil zde jakousi zdravici pro Němce z oken Pražského hradu a k jeho návštěvě existuje celá řada dobové dokumentace. Jedna z fotek Prahy z Hitlerovy návštěvy byla dokonce v nacistickém Německu přeměněna na poštovní známku.

"Hitlerova nová Praha"

Praha měla být v Hitlerově plánu plně poněmčena. Hitler zde dokonce plánoval obsáhlou přestavbu a modernizaci, která měla zaručit plně německému obyvatelstvu život v moderních komplexech. Tento slib a ideu si vzal Hitler do hlavy v polovině války, tedy kolem roku 1941. V té době přitom v Praze ještě nebyl počet německého obyvatelstva v Praze tak vysoký – žilo zde pouze 21 000 Němců.

Vrch Petřín měl být v Hitlerových plánech plný vil, hvězdárnu a tamní rozhlednu / věž by naopak odstranil a stejně tak měla být zničena polovina Kampy, jíž by diktátor „zapustil do řeky“. Staroměstská radnice měla být přestavěna na obrovskou restauraci.

Hitlerovi elitní kati: Jedenáct tajných mužů se řídilo kodexem tzv. krvavé normy
Magazín

Hitlerovi elitní kati: Jedenáct tajných mužů se řídilo kodexem tzv. krvavé normy

Velmi rozsáhlých změn se mělo dočkat i dnešní Náměstí Republiky, kde měla být zbudována koncertní síň ve starověkém řeckém stylu, v níž by mohli vystupovat pouze němečtí hudebníci. Světe, div se, dnes zde stojí Obecní dům!

Celé Náměstí republiky pak mělo být spojeno s hlavním nádražím širokým bulvárem, který by byl obdobou Under der Linden vedle Brandenburské brány v Berlíně.

Modernizaci by se nevyhnulo ani Hlavní nádraží.

Podobnost čistě náhodná?

Nacisté navíc plánovali obrovský most přes nuselské údolí – a dokonce chtěli, aby tímto mostem v budoucnu vedlo metro. Je tedy opravdu neuvěřitelné, do jaké míry komunisté později tento plán následovali, ať už s jeho znalostí nebo ne.

Hitler a jeho stoupenci rovněž začali v Praze stavět různé silnice, které jsou navíc používány až dodnes. A zachovaly se i plány některých dálnic, které nacisté plánovali v souvislosti s poněmčením České republiky a jejím začleněním do mocné říše.

Zdroj: Youtube

Je skutečně velmi zajímavé, kolik Hitlerových představ bylo nakonec později realizováno i bez ohledu na to, že by se Praha stala německým městem.

Zdroje: www.quora.com, www.tracesofevil.com

Tagy Adolf Hitler Berlín Česko Evropa Moskva Německo Obecní dům, a.s. Paříž Petrohrad Praha