Když se v listopadu roku 2018 ukrajinští archiváři probírali odtajněnými záznamy ze Stalinovy éry, narazili přitom na kousky podivné potraviny, kterou doprovázel dopis:

"Na jaře roku 1933 udeřil hlad na obyvatele Kyjeva tak silně, že jíme všechno, co najdeme. Místo chleba pečeme placky ze žaludů a bramborových slupek. Tento vzorek schovávám pro příští generace, aby věděly, jak strašným hladem trpíme."

Autorem zprávy byl sbormistr Oleksij Sorokin, jemuž bylo době hladomoru 55 let. Jeho poselství objevila sovětská policie při domovní prohlídce v roce 1941 a uzamkla ho na dlouhá léta v tajném archivu režimu. Sorokin byl poté za svou "neloajálnost" poslán do sibiřského pracovního tábora, odkud se už nevrátil.

Kritický nedostatek potravin nastal na Ukrajině v roce 1932 důsledkem tzv. zákona pěti klásků, jímž sovětská vláda zakázala ukrajinským rolníkům disponovat se sklizeným obilím. Rolníci museli veškeré výnosy odevzdat k přerozdělení a nesměli je ani použít na zaplacení svých pracovníků. Ukrajinským obilím pak byly zásobovány jiné oblasti Sovětského svazu, včetně Moskvy, zatímco na Ukrajinu se nevrátilo nic. Hladomor na Ukrajině je považován za jeden z nejhorších zločinů Stalinova režimu, sama Ukrajina ho hodnotí jako záměrnou genocidu svého obyvatelstva.