Co se skutečně dělo lidem v hladomornách: Naše představy jsou zkreslené

Jarouš M Komořanský | 13. 10. 2021

Pod slovem hladomorna si většina z nás představí temnou a naprosto nevybavenou místnost, většinou někde na hradě, kam byli zavíráni vězni, aby zemřeli hladem. Nebo alespoň pořádně vyhladověli, odtud přece název hladomorna. Ale skutečnost je poněkud jiná.

Hladomorna se anglicky řekne dungeon; a slova pro dvě různé části hradu pocházejí ze stejného zdroje.

Hláskování – věž anebo žalář?

Slovo dungeon, které znamená „temné, obvykle podzemní vězení“ a pochází z francouzského slova donjon. Toto slovo ale rovněž existuje i v angličtině, kde donjon, což znamená „vnitřní věž na zámku“.

Samotné slovo dungeon ve smyslu hladomorna bylo poprvé použito v angličtině ve 14. století a označovalo silnou věž ve vnitřní části hradu, kam by se mohli v případě útoku na rad stáhnout obránci, aby zde přežili a pokusili se hrad nadále bránit.

Stalinův zákon pěti klásků: Jak vypadala kolektivizace a hladomor na Ukrajině?
Magazín

Stalinův zákon pěti klásků: Jak vypadala kolektivizace a hladomor na Ukrajině?

A právě tady je onen oříšek. Součástí této věže byla totiž obvykle podzemní místnost, sklepení, které se obvykle používalo pro vězně. Jenže samotné slovo žalář mělo v angličtině mnoho různých spellingů, takže se časem začalo slovo donjon používat pro hradní věž a v trochu jiné formě zase pro žalář - většinou tedy podzemní místnost nebo vězení.

Zdroj: Youtube

Co je ve skutečnosti hladomorna?

Hladomorna se dá charakterizovat jako hluboká jáma sloužící k potrestání provinilců, v níž dotyčný pomalu umíral hladem a žízní. Jenže u většiny středověkých hradů hluboké jámy nesloužily jako hladomorny, ale sýpky na obilí.

Někdy, například na Křivoklátě, se setkáváme s hladomornami ve věžích, kam byl většinou umožněn přístup stropem. Právě horem byl totiž vězeň spuštěn dovnitř a obklopovala jej pouze tma a kosti jeho předchůdců, bez možnosti se jakkoli dostat ven.

Nejznámější pražskou hladomornu najdeme v interiéru věže Daliborky, věže na ě, k níž se váže pověst o Daliborovi, jehož naučila nouze housti.

Hladomorna je tedy místnost nebo cela, ve které jsou drženi vězni, a to zejména v podzemí. Ač jsou hladomorny obecně spojovány se středověkými hrady, daleko většího věhlasu i upotřebení nalezly v době renesance, kdy byly spojovány dokonce i s mučením.

Závěrem je tedy možné říci, že samotná hladomorna nebyla jen místností, kde se vězeň trápil hlady, ale měla daleko širší význam, jelikož se sem schová významově i mučírna nebo vězeňská cela.

Zdroj: Youtube

Obdobné mučírny či cely byly ve Francii, Anglii i Skotsku a spousta z nich je zachycena i v dobové literatuře. Hladomorny se tak obecně staly synonymem pro spojené komplexy jednotlivých vězeňských buněk a mučíren, což vedlo často i k omylů, jelikož sem proto, aby byl mezi turisty vzbuzen zájem, byly řazeny i sklepení, podzemní vodní nádrže nebo dokonce latríny.

Zdroje:

en.wikipedia.org, www.merriam-webster.com, cs.wikipedia.org

Tagy angličtina Anglie Francie hladomorna hrad Skotsko