Hladomorna se anglicky řekne dungeon; a slova pro dvě různé části hradu pocházejí ze stejného zdroje.

Hláskování – věž anebo žalář?

Slovo dungeon, které znamená „temné, obvykle podzemní vězení“ a pochází z francouzského slova donjon. Toto slovo ale rovněž existuje i v angličtině, kde donjon, což znamená „vnitřní věž na zámku“.

Samotné slovo dungeon ve smyslu hladomorna bylo poprvé použito v angličtině ve 14. století a označovalo silnou věž ve vnitřní části hradu, kam by se mohli v případě útoku na rad stáhnout obránci, aby zde přežili a pokusili se hrad nadále bránit.

A právě tady je onen oříšek. Součástí této věže byla totiž obvykle podzemní místnost, sklepení, které se obvykle používalo pro vězně. Jenže samotné slovo žalář mělo v angličtině mnoho různých spellingů, takže se časem začalo slovo donjon používat pro hradní věž a v trochu jiné formě zase pro žalář - většinou tedy podzemní místnost nebo vězení.

Zdroj: Youtube

Co je ve skutečnosti hladomorna?

Hladomorna se dá charakterizovat jako hluboká jáma sloužící k potrestání provinilců, v níž dotyčný pomalu umíral hladem a žízní. Jenže u většiny středověkých hradů hluboké jámy nesloužily jako hladomorny, ale sýpky na obilí.

Někdy, například na Křivoklátě, se setkáváme s hladomornami ve věžích, kam byl většinou umožněn přístup stropem. Právě horem byl totiž vězeň spuštěn dovnitř a obklopovala jej pouze tma a kosti jeho předchůdců, bez možnosti se jakkoli dostat ven.

Nejznámější pražskou hladomornu najdeme v interiéru věže Daliborky, věže na ě, k níž se váže pověst o Daliborovi, jehož naučila nouze housti.

Hladomorna je tedy místnost nebo cela, ve které jsou drženi vězni, a to zejména v podzemí. Ač jsou hladomorny obecně spojovány se středověkými hrady, daleko většího věhlasu i upotřebení nalezly v době renesance, kdy byly spojovány dokonce i s mučením.

Závěrem je tedy možné říci, že samotná hladomorna nebyla jen místností, kde se vězeň trápil hlady, ale měla daleko širší význam, jelikož se sem schová významově i mučírna nebo vězeňská cela.

Zdroj: Youtube

Obdobné mučírny či cely byly ve Francii, Anglii i Skotsku a spousta z nich je zachycena i v dobové literatuře. Hladomorny se tak obecně staly synonymem pro spojené komplexy jednotlivých vězeňských buněk a mučíren, což vedlo často i k omylů, jelikož sem proto, aby byl mezi turisty vzbuzen zájem, byly řazeny i sklepení, podzemní vodní nádrže nebo dokonce latríny.

Zdroje:

en.wikipedia.org, www.merriam-webster.com, cs.wikipedia.org