Rok 1961 se tak zjevně zapíše do historie víc, než jsme mysleli.

Hliněné destičky se záhadnými znaky rozhádaly vědce do krve

Byl to rok jako každý jiný. Až do chvíle, než archeologové objevili tři záhadné hliněné tabulky. Nalezeny byly na počátku šedesátých let a jsou zřejmě důkazem, že mnoho věcí není tak, jak se na první pohled může jevit.

Záhadné tabulky z hlíny byly objeveny na neolitickém nalezišti ve vesnici Tărtăria v Rumunsku.

Na sobě mají jakési záhadné znaky, které vědci nakonec identifikovali jako symboly Vinca patřící do neolitické kultury Turdas-Vinca. Ta byla datována do období 2700 let př. n. l. Do období, které je oficiálně považováno za vznik písma.

Někteří archeologové tvrdí, že symboly vepsané na povrch destiček mohou představovat nejstarší formu písma na světě. Zároveň přicházejí s tvrzením, že jejich vznik se může datovat o dost dříve, než uvádějí oficiální záznamy, a to do roku 5500 let př. n. l. Tedy do doby sumerské civilizace.

Vědci mezi sebou vedou spory, protože tápou, kde se nachází skutečná pravda. Pokud totiž písmo v roce 5500 př. n. l. skutečně neexistovalo, jak je pak možné, že jsou nalezené destičky popsané?

Mohou přepsat historii

Ba co víc, pokud by se to potvrdilo, zcela určitě to přepíše historii dějin.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Tabulky objevil archeolog Nicolae Viassa. Od chvíle, kdy spatřily světlo světa, se tým vědců snaží rozluštit nejen jejich skutečné stáří, ale také význam textu na nich obsažený. Někteří spekulují, že tento nález pochází z podunajské civilizace, jiní jsou názoru, že díky vysoké standardizaci a přímočarému tvaru patří tyto symboly spíše do archaických písemných systémů.

Zcela jistě však písmem jsou. Pak by však toto písmo muselo být starší než sumerský klínopis nebo egyptské hieroglyfy. Zatím nejstarší platné formy písma.

Hliněné destičky jsou malé a popsané jen z jedné strany. Dvě mají obdélníkový tvar a poslední je kulatá. Krom písma obsahují i motivy jako postavu, zvíře s rohy, kus stromu a mnoho dalších abstraktních symbolů.

Ačkoliv mají vědci víc otázek než odpovědí, pokud se jejich domněnky potvrdí, historie už nebude taková, za jakou jsme ji měli.

Zdroje:

neveda.cz

en.wikipedia.org

www.prehistory.it