Hliněné koule

Hliněné duté kuličky či obaly, jak jim vědci říkají, pocházejí z období, kdy v Mezopotámii vzkvétala raná města. Do současnosti se jich dochovalo sto padesát. Některé jsou malé, velikosti zhruba golfového míčku, jiné větší, po obvodu měří až třicet centimetrů. Na některých jsou čárové kresby, které, jak se odborníci domnívají, jsou otisky pečetí. Jeden je ve středu, jeden nad ním a jeden pod ním. Odborní pracovníci muzeí, kde jsou kuličky vystavené, je samozřejmě nechtěli násilně otevřít, aby se kresby nepoškodily.

Pohled dovnitř

Dovnitř dvaceti z objevených mezopotámských kulatých obalů se profesor Christopher Woods z Orientálního institutu Chicagské univerzity podíval s Jeffreym Diehmem, který zajistil CT snímkování na nejmodernějším průmyslovém skeneru. Jim Topich je převedl do 3D modelů. Na jedné ze svých přednášek Woods uvedl: „Množství detailů, které vědci získali z CT skenů a trojrozměrného modelování bylo mimořádné. Nedestruktivním testováním se o těchto artefaktech můžeme dozvědět více, než bychom se dozvěděli fyzickým otevřením obalů.“

Následující video ukazuje hliněné obaly uvnitř:

Zdroj: Youtube

Uvnitř kulatých obalů vědci objevili jakési žetony čtrnácti různých tvarů – trojúhelníkovitých, vejčitých, kuželovitých a kulatých. CT dále odhalilo, že jsou některé z koulí protkané tenoučkými kanálky o průměru 1-2 milimetry. V tomto případě našli kolem žetonů vzduchové bubliny. Zdá se, že byly obalené látkou, která se rozpadla. Možná byly po vložení do koulí polité tekutinou. Dle Woodse si vědci nejsou jistí, k čemu sloužily. „Je to záhada,“ uvedl Woods pro tisk. „Opravdu na to nemám dobrou odpověď.“

Následující video pojednává o těchto hliněných obalech:

Zdroj: Youtube

Pradisk

Vědci předpokládají, že žetony mohly znamenat určitou jednotku při počítání druhu zboží, například vejčitý třeba 10 apod. Po jejich vložení byla koule uzavřená. Pečeť uprostřed, jak se domnívají, mohla být kupujícího, druhé dvě prodávajícího. A koule sloužily jako obchodní stvrzenky. Dle Woodse tak můžou být nejstarším dokladem o numerické gramotnosti.

„Tyto obaly pravděpodobně představují nejstarší známé – alespoň podle našich současných znalostí – snahy lidí o trvalý záznam údajů,“ říká Woods. „… jde tak o úplně první systém ukládání dat na světě. Žetony jsou kódy k vedení záznamů dvě stě let před prvním použitím písma“. Takže, taková úplně první „fleška.“ A možná se jednou podaří, jak vědci věří, vyluštit i „kódy“.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.nbcnews.com, zeenews.india.com