Hliníkový předmět v uhlí

Podivný hliníkový předmět objevil obyvatel Vladivostoku, když si během mrazivých zimních nocí zatápěl v krbu. Náhle si všiml zvláštního předmětu, uloženého v kousku uhlí. 

Dmitrij se rozhodl kontaktovat Valerije Briera, biologa žijícího v Přímořském kraji a předmět připomínající ozubené kolo mu ukázat. 

Ruský vědec spolu s dalšími kolegy předmět podrobili důkladnému zkoumání. Zjistili, že je vyrobený z hliníku a má být starý až 300 milionů let. Hliníková součástka tak rychle způsobila rozruch. 

Důvodem je především fakt, že hliníková součástka je s velkou pravděpodobností dílem člověka. Vliv přírody vědci vyloučili. Kdo však za vznikem kola může stát, vědci nezjistili. 

Odborníci se shodují, že nalezený předmět je součástkou podobnou té, která se často využívá například v mikroskopech. 

Uhlí, které měl Dmitrij použít na podpal kotle, je původem z Černogrodských dolů. Nacházejí se v oblasti Chakasie ležící severně od Mongolska. Vědci zjistili, že uhelná ložiska, která se v Chakasii nachází, jsou skutečně stará 300 miliónů let. Jak by tedy za ozubeným předmětem mohl stát člověk?

Vliv přírody?

Ačkoliv se vědci zprvu bránili závěru, že je ozubený předmět přírodního původu, po určení stáří uhlí, změnili názor.

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Domnívají se, že hliníkový předmět nalezený jako součást kousku uhlí, musel vzniknout spolu s ním. S analýzou předmětu pomáhal také Valerij Brier. Biolog, který využil rentgenové difrakce, aby prozkoumal a určil přesné složení předmětu.

Brief došel k závěru, že hliníkový předmět obsahuje malé procento hořčíku. Spolu s ním tak vytváří slitinu, která je dnešní době neznámá. 

Ačkoliv vědci přesně netuší, odkud se záhadný předmět vzal, podle výzkumů může jít o hliník vyskytující se v meteoritech. Ten se následně rozkládá na hořčík, který je součástí ozubeného předmětu. 

Nálezy podivných artefaktů v uhlí však podle vědců nejsou ničím výjimečným. První takový objev byl učiněný již v roce 1851. Tehdy dělníci v jednom z massachusettských dolů vytáhli z bloku nevytěženého uhlí zinkovou vázu, která pocházela až z období kambria, tedy z doby před přibližně 500 miliony let. 

V roce 1974 pak byla v pískovcovém lomu v Rumunsku nalezena hliníková montážní součástka neznámého původu. Kus připomínající kladivo nebo podpěrnou nohu kosmické lodi "Apollo" pocházel z jurského období a nemohl být vyrobený člověkem. 

Ozubený předmět, který Dmitrij objevil v uhlí tak i nadále zůstává v rukou vědců. Ti se ho budou snažit dalšími výzkumy lépe analyzovat.

Zdroje: www.messagetoeagle.com, mysteriesrunsolved.com, www.pararational.com