Spory mezi Vikingy řešilo shromáždění starších a vážených mužů v čele s náčelníkem. Soudu nicméně mohli být přítomni všichni příslušníci kmene a kdokoli, ať muž či žena, mohl vznést vlastní připomínku. Shledal-li soud obžalovaného vinným ze závažného činu, jako byla vražda, mohl ho odsoudit k smrti, ale třeba také jen k vyhoštění ze společenství nebo k pokutě, která pak byla předána rodině oběti jako odškodné.

Když si soudci neví rady, rozhodnou meče

Poškození nebyli vždy s takovým rozsudkem spokojeni a chtěli se s viníkem vypořádat vlastnoručně. Docházelo i k případům, kdy soudci sami nevěděli, na kterou stranu se přiklonit - šlo hlavně o spory ohledně dluhů nebo půdy. Choulostivé byly rovněž urážky na cti, u kterých často ani nefigurovali svědkové. Pro radu starších bylo jednodušší povolit znesvářeným mužům souboj, tzv. holmgang.

Tento výraz ve volném překladu znamená "jít na malý ostrůvek". Nejednalo se o ostrov v pravém slova smyslu, spíš šlo o jasně ohraničené místo, kde si dva muži vyřešili spor s pomocí meče a štítu. Holmgang se od obyčejné rvačky lišil tím, že byl formálně ustanovený a posvěcený zákonem. Pokud vítěz soupeře přímo zabil, nemohl být za to souzen. Rodina poraženého pak neměla nárok na další soudní řízení a nesměla se mstít.

Holmgang měl navíc jasně vymezená pravidla. Musel se konat mezi třetím a sedmým dnem od vynesení rozsudku na soudem stanoveném místě. Pokud se jeden ze soupeřů na souboj nedostavil, spor automaticky prohrál, a byl navíc prohlášen za zbabělce a psance. To znamenalo, že ho mohl kdokoli beztrestně zabít a na jeho rodinu padla hanba.

Jeden štít nestačí

Každého soupeře provázel asistent, který nesl dva náhradní štíty. Zbroj v té době ještě nebyla nijak kvalitní a stávalo se, že se štít během lítého boje roztříštil. Každý účastník holmgangu měl tedy k dispozici štíty tři. Jakmile někomu praskl i ten poslední, jeho soupeř obvykle odhodil i ten svůj, aby byl souboj stále rovný. Čest hrála u Vikingů velkou roli.

Zatímco v raných dobách se bojovalo doslova do poslední kapky krve a holmgang většinou končil smrtí poraženého, postupem času se upřednostnilo bojovat naopak jen do prvního krveprolití. Jinými slovy, jakmile se na scéně objevila krev, souboj byl rozhodnut v neprospěch zraněného. Stařešinové tak chtěli zamezit vymírání kmene v důsledku osobních pří, jichž mezi Vikingy nebylo málo. Na přelomu 11. a 12. století byl pak holmgang zcela zakázán i ve své mírumilovnější verzi.

Zdroje: https://medium.com/, https://historycollection.com/