Podle archeologů Patricka Robertse a Briana Stewarta nám jedinečná adaptace Homo sapiens jako "specialistů-obecných lidí" umožnila přežít ostatní druhy homininů.

Generalisté a specialisté

Tradiční ekologická dichotomie rozlišuje mezi "generalisty", kteří se dokáží přizpůsobit různým zdrojům a podmínkám prostředí, a "specialisty", kteří mají omezenou stravu a úzkou toleranci prostředí. Homo sapiens však toto rozdělení zpochybňuje tím, že prokazuje existenci populací "specialistů" v rámci druhu tradičně považovaného za "generalistu". Některé populace byly například specializované jako sběrači potravy v horských deštných pralesích nebo paleoarktičtí lovci mamutů.

Rod Homo koexistoval s nejméně šesti dalšími druhy

S celosvětovou populací čítající přibližně 7,5 miliardy lidí, rozprostřenou v rozmanitých ekosystémech, se může zdát, že jsme velmi rozmanitý druh. Ve srovnání s ostatními živočichy jsme však geneticky relativně homogenní a v našem rodě nemáme žádný jiný druh. Nebylo tomu tak vždy. V minulosti rod Homo koexistoval s nejméně šesti dalšími druhy. Tyto druhy však jeden po druhém vymizely a zůstal jen Homo sapiens.

Zatímco inteligence a kulturní pokrok jsou běžně uváděné jako důvody našeho přežití, záhada, proč náš druh přetrval, zůstává nevyřešená. Neandrtálci například vykazovali složité chování, jako je umění, používání ohně a sociální péče, což zpochybňuje názor, že byli intelektuálně nižší než my.

Nebáli jsme se expandovat

Roberts a Stewart navrhují, že významným faktorem mohla být naše expanze do méně pohostinných prostředí. Domnívají se, že schopnost Homo sapiens překonávat ekologické prahy a prospívat v extrémních podmínkách nám mohla poskytnout výhodu oproti jiným druhům homininů. Archeologické studie lidských pozůstatků a s nimi spojených prostředí tuto hypotézu podporují a ukazují, že se náš druh odvážil do nehostinných prostředí daleko za výklenky, které preferovali naši příbuzní.

Tato teorie naznačuje, že náš úspěch jako druhu pramení z naší schopnosti přizpůsobit se a přežít v různých náročných prostředích, což nám umožnilo obsadit různé kontinenty a přežít ostatní druhy homininů. Odhalit kompletní příběh našeho přežití je však složitý úkol. Za naším původem jako specialisty-obecnáře pravděpodobně stojí kumulace sociálně soudržných vlastností, které se vyvíjely po tisíce let a které nám umožnily vydat se dál od naší komfortní zóny.

Na jednu z teorií o našem druhu se podívejte na videu zde:

Zdroj: Youtube

Teorie navržená Robertsem a Stewartem poskytuje přesvědčivé vysvětlení, proč je moderní člověk jediným přežívajícím druhem rodu Homo. Naše jedinečná adaptace jako "specialistů generalistů" se schopností prosperovat v extrémních prostředích nás odlišuje od našich vymřelých příbuzných. Ačkoli k úplnému pochopení faktorů, které stojí za naším přežitím, je zapotřebí dalšího výzkumu, tato teorie vrhá světlo na klíčovou roli ekologické odolnosti při utváření trajektorie Homo sapiens a naší dominance nad Zemí.

Zdroje: www.bizsiziz.com, www.sciencealert.com, fs.blog/why-humans-dominate-earth/