Je důležité si uvědomit, že i v dnešní době existují kultury a komunity, které jsou odříznuté od zbytku světa a které zůstávají z velké části neznámé.

Například na ostrovech Papua-Nová Guinea žije mnoho kmenů s vlastními jazyky, kulturami a způsoby života, které jsou částečně neznámé vnějšímu světu. Antropolog Gregory Forth však stále věří, že v lesích ostrova Flores ještě žije dávný lidský druh.

Hobit!

Na ostrově Flores v Indonésii žije několik různých komunit a kultur, ale pokud věda ví, neexistuje žádný zvláštní druh lidí, který by byl považován za typického obyvatele ostrova. Mezi nejvýznamnější skupiny patří lidé z kmene Ngada, kteří jsou považováni za původní obyvatele ostrova a vyznačují se svým specifickým způsobem života a kulturou.

Mezi další skupiny patří Jávané, kteří přišli na ostrov později a kteří jsou považováni za přistěhovalce. Na ostrově také žijí lidé z různých částí Indonésie a z jiných zemí, takže je tam velká rozmanitost kultur a jazyků.

V roce 2003 zde však archeologové narazili na malou, poměrně kompletní kostru vyhynulého druhu člověka. Jednalo se o druh Homo floresiensis, neboli hobití člověk. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jen u Tolkiena, nebo…?

Druh Homo floresiensis byl postupně přejmenován na hobitího člověka. Stalo se tak na základě malých, snídani hltajících tvorů ze stejnojmenné knihy J. R. R. Tolkiena. Hobiti jsou pro většinu z nás fiktivní postavy, které vytvořil sám spisovatel ve své slavné trilogii Pán prstenů. Jsou to malí lidé s velkýma ušima a svalnatými těly, kteří žijí v kopcích a jsou známí svou odvahou a schopností bojovat proti zlu. I když jsou hobiti velmi oblíbené postavy v literatuře a filmu, nejsou skutečnou lidskou rasou a nežijí nikde na Zemi. Ale antropolog si myslí něco jiného, když ve své knize Between Ape and Human (Mezi opicí a člověkem) tvrdí, že paleontologové a další vědci přehlédli znalosti domorodců a svědectví o "opičím člověku" žijícím v lesích na Floresu.

Názory Gregoryho Fortha

O druhu Homo floresiensis se předpokládalo, že přežíval ještě relativně nedávno, zhruba před 12 000 lety. Pak ale byl jeho výskyt označen za ukončený již před 50 000 lety, jak ukázaly některé analýzy.

Vysloužilý profesor antropologie na univerzitě v Albertě Gregory Forth však tvrdí, že důkazy o stálé existenci tohoto druhu mohly být přehlédnuty. Od té doby se pokouší jeho existenci empiricky a racionálně doložit. Forth tak shromáždil svědectví a pozorování od více než 30 očitých svědků a na jejich základě dospěl k závěru, že na Floresu do současnosti nebo velmi nedávné doby přežil hominin, který není sapiens.

Jak uvádí Forth: „Lidová zoologie lidu Lio obývajícího ostrov obsahuje příběhy o proměně lidí ve zvířata při jejich stěhování a přizpůsobování se novému prostředí.“ Na vině je dle něj dědičnost získaných fyzických vlastností. Lid Lio tyto tvory označuje za zvířata, která nemají složitý jazyk ani technologie podobné člověku, ale přitom jsou lidem velmi podobní.

To, co podle Fortha o těchto tvorech lid Lio říká, doplněné o další druhy důkazů, plně odpovídá přežívajícímu druhu homininů nebo druhu, který vymřel teprve v posledních 100 letech. Věříte tomu?

Zdroje: www.iflscience.com, en.wikipedia.org/wiki/Homo_floresiensis, humanorigins.si.edu