Fosilie homininů byly poprvé objeveny v komoře Dinaledi v jeskynním systému Rising Star v Jihoafrické republice během expedice vedené Lee Bergerem, která začala v říjnu 2013. V listopadu 2013 a březnu 2014 bylo z této lokality získáno více než 1550 vzorků od nejméně 15 jedinců Homo naledi.

Objev stovek fosilií Homo naledi je největším nálezem, jaký byl kdy na africkém kontinentu učiněn. Fosilie vykazují jedinečnou směs moderních a archaických znaků a otřásají naším chápáním původu a rozmanitosti naší lidské linie.

Nový pohled na evoluci lidstva

Homo naledi opět zdůrazňuje, že o evoluci člověka nemůžeme uvažovat ve smyslu opičích předků, u nichž se postupně lineárně vyvíjely modernější rysy. Místo toho se paralelně vyvíjelo a koexistovalo více lidských druhů, někdy i vedle sebe.

Druh homo naledi obklopuje mnoho záhad, včetně toho, jak se ostatky dostaly do jeskyní, jaké používali nástroje a jak přežil vedle druhů s většími mozky.

Fosilie Homo naledi byly dosud nalezeny pouze v jihoafrické lokalitě světového dědictví Kolébka lidstva, asi 40 kilometrů od Johannesburgu.

První nálezy Homo naledi objevili jeskyňáři v odlehlé, téměř nepřístupné komoře hluboko v jeskynním systému Rising Star.

Paleoantropolog Lee Berger sestavil tým archeologů, kteří vyzvedli více než 1 500 fosilních kostí patřících nejméně 15 jedincům, od kojenců až po starší dospělé. S rekreačním jeskyňářem Rickem Hunterem, který komoru objevil, následně poukázali na to, jak obtížné bylo dostat se ke zkamenělinám a proč byl původní tým vyslaný k hledání zkamenělin složen z žen menšího vzrůstu.

Následná prohlídka druhé komory ve vzdálenosti více než 100 metrů ve stejném jeskynním systému přinesla dalších 130 zkamenělin.

Záhadná kombinace znaků

Homo naledi vykazoval jedinečnou kombinaci lidských a nelidských znaků na celé kostře. Některé rysy Homo naledi, jako jsou ruce, zápěstí a chodidla, jsou velmi podobné rysům moderních lidí a neandrtálců.

Zdroj: Youtube

Jiné znaky jsou mnohem primitivnější. Malý mozek tohoto druhu a tvar horní části těla se podobají spíše australopitékům a velmi raným lidem druhu Homo habilis.

Také zakřivené prsty a kyčelní kloub tohoto tvora se více podobaly australopitékům a H. habilis.

Zuby se zvětšují směrem k zadní části úst, což je primitivní znak, ale jsou relativně malé a jednoduché a zasazené do lehkých čelistních kostí.

Zuby jsou malé a čelist tohoto druhu není tak silně stavěná jako u mnoha dávných lidí a jiných vyhynulých homininů. Způsob, jakým se stoličky zvětšují směrem k zadní části čelisti, je pozoruhodně primitivní.

Anatomie H. naledi dohromady naznačuje, že chodil po dvou s prvky moderní chůze a efektivním krokem na dlouhé vzdálenosti. Poloha ramen a tvar prstů mu pomáhaly šplhat a viset na stromech a mohly to být znaky, které si zachoval po opičím předkovi.

Zdroje:

www.osel.cz

zpravy.aktualne.cz

www.americanscientist.org