Záhadní Hopewellové

Významná severoamerická civilizace neznámého jména, které se dnes říká kultura Hopewell, žila v údolí řeky Ohio zhruba od roku 200 př. n. l. do roku 300 n. l. Zanechala po sobě neuvěřitelně souměrné mohyly a obřadní stavby a velké množství zručně provedených uměleckých předmětů, kterou jsou vyrobeny z materiálů tisíce kilometrů vzdálených lokalit. Byli to předci kmenů Algonkinů a Irokézů a nejspíš i dalších indiánských kmenů. Na to, proč tato civilizace před tisíc šesti sty lety zanikla, hledali společně odpověď antropologové i astronomové. Výzkum vedl indiánský antropolog K. Tankersly z Cincinnatské univerzity.

Indiánské pověsti

V lidových pověstech mnoha domorodých komunit po celých Spojených státech se vypráví o záhadném úkazu na obloze. „Miamové vyprávějí o rohatém hadovi, který letěl po obloze a shazoval kameny na zem, než se zřítil do řeky. Když vidíte kometu, může se zdát jako velký had,“ řekl Tankersley a pokračoval „Shawneeové se zmiňují o ‚nebeském panterovi‘, který měl moc bořit lesy. Ottavové mluví o dni, kdy slunce spadlo z oblohy.“ A poté vysvětlil, že by kometa v atmosféře mohla vybuchnout jako bomba. Dále zmínil pověst Wyandotů, kteří si povídají o „… temném mraku, který se valil po obloze a byl zničen ohnivou střelou“. Tankersley také uvedl, že je nesmírně podivuhodné, že tolik kmenů zmiňuje nebeskou událost. Zaměřili svůj výzkum tímto směrem, na kometu.

Zdroj: Youtube

Pád kvůli krásce s dlouhým ocasem

V novém bádání tým Tankerslyho zkoumal jedenáct archeologických nalezišť kultury Hopewell. Při analýze usazenin skutečně našli drobné úlomky vyvržené kometou. Hledali proto důkazy, které by potvrdily, že soumraku Hopewellů předcházela zář na noční obloze, tedy kometa. Při bádání zjistili, že čínští astronomové zaznamenali v době před 1 800 až 1 400 lety průlet šedesáti devíti komet kolem Země. „Mezi lety 252 a 383 n. l. zasáhly území větší než New Jersey požáry na ploše 23 830 km². To se shoduje s obdobím, kdy čínští astronomové zdokumentovali komety i s ústním svědectvím Indiánů,“ uvedli vědci. Požáry mohly souviset s kometou. A je tu ještě jedna věc. V nalezišti Milford Earthworks v Cincinnati se nachází podivuhodné dílo ve tvaru komety. Takže Hopewellové nejspíš skutečně kometu viděli. „Je těžké přesně určit, co se stalo,“ řekl spoluautor studie D. Lentz. Zatím vědci předpokládají, že žár z výbuchu v atmosféře mohl zničit zdroj obživy, který měl za následek vymření této civilizace. Celý tým vědců je teprve na počátku svých zkoumání, ale doufá, že se podaří objasnit, jak přesně kometa k zániku kultury Hopewell přispěla.

Zdroje: www.livescience.com, www.britannica.com