Země byla spálená a pokrytá popelem. Budovy zmizely a na místech, kde stávaly sloupy, zůstaly jen ohořelé stopy v půdě. Teplota na Zemi mohla dosáhnout až 760 stupňů Celsia.

Supervyspělou civilizaci zničila kometa, zjistili vědci

Domorodí Američané vyprávěli o "slunci" padajícím z oblohy a popisovali velkého rohatého hada, který shazoval z nebe kameny.

A po této události před asi 1 700 lety na místě v dnešním jihozápadním Ohiu vytvořili indiáni podle vědců obrovské zemní dílo, které znázorňovalo to, co viděli. Pruhovanou kometu.

Odborníci z univerzity v Cincinnati uvedli, že výbuch kusu této komety v atmosféře, známý také jako "vzdušný výbuch", mohl vést k nevysvětlitelnému úpadku kultury Hopewell.

Ta vzkvétala na východě Spojených států přibližně od roku 100 př. n. l. do roku 400 n. l.

Tým pod vedením antropologa Kennetha Tankersleyho popsal důkazy o tom, jak muselo být zpustošeno rozsáhlé domorodé společenství v údolí řeky Ohio, především v jižním Ohiu.

Tankersley však uvedl, že vědci nedokázali určit, kolik lidí mohlo být zabito.

"Bez stroje času to nemůžeme říci s jistotou," řekl. "Ale všude, kde jsme prováděli vykopávky, jsme našli spálenou zeminu, ztvrdlou ohněm."

Následky byly strašlivé

"Našli jsme také vypálené vesnice," upřesnil vědec.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Na jedné lokalitě objevil se svými kolegy "popelem pokryté plochy s kůlovými formami vyplněnými dřevěným uhlím."

Na jiném místě vypadala zemina, jako by byla vystavena žáru z vysoké pece, a vápenec "byl tepelně redukován na vápno", což je proces vyžadující teplotu asi 760 stupňů Celsia, uvedli.

"Ottavové o něm mluví jako o dni, kdy slunce spadlo z oblohy," řekl Tankersley s odkazem na kmen ze severovýchodu Spojených států a jihovýchodu Kanady. "Bylo by to tak jasné. Kdyby k výbuchu došlo ve dne, bylo by to jasné jako Slunce."

Jméno Hopewell pochází od Mordechaje C. Hopewella. Právě ten vlastnil pozemek, na němž byl u města Chillicothe v Ohiu nalezen rozsáhlý komplex osad. Ten mimo jiné zahrnoval 29 pohřebních mohyl, jak uvádí Správa národního parku.

Zdroje:

www.sciencedaily.com

mydroll.com

newsable.asianetnews.com