Podle jedné z nich kdysi existovalo velké chrámové město, které postavili Hvězdní lidé Kachinové. Toto město, známé jako Palatkwapi neboli „Červený dům", Hopiové pravidelně navštěvovali. Od jeho zakladatelů se učili důležité rituály a snažili se pochopit tajemství vesmíru.

Za posledních sto let se toto záhadné místo snažila najít řada badatelů. Někteří ho lokalizovali jižně od stolových pískovcových hor zvaných Mesa. Etnograf Alexander M. Stephen v knize Hopi Journey, uvádí, že: „...nikdo neví, kde je Rudá země, pravděpodobně je někde na dalekém jihozápadě.

Řada etnografů si také myslela, že by se mohlo jednat o Palenque Chiapas, známé centrum staré Mayské říše. Legenda indiánského kmene však tvrdí, že Palatkwapi stálo hned vedle masivní skály z červeného kamene. V okolí prehispánského města se však žádné útvary z červené horniny nevyskytují. Nakonec uznávaný historik a etnograf kmene Hopi Jesse Walter Fewkes došel k názoru, že Palatkwapi leželo v oblasti údolí Sedona Verde.

Škola ducha v Palatkwapi

Město se skládalo ze tří částí. První z nich byla obehnaná vysokou zdí a sloužila pouze ke slavnostním účelům. Druhá část byla využívána jako sklad a ve třetí se bydlelo. „Obřadní prostor byl nejdůležitější. Nacházely se v něm dvě budovy. Do první měli přístup jen zasvěcení. V druhé se konaly ceremonie," tvrdí spisovatel Mark Amar. Tato stavba měla dohromady čtyři patra.

V přízemí se lidé učili historii předchozích tří světů a účelu čtvrtého, v němž podle Hopiů žijeme nyní. Ve druhém patře se vyučovala anatomie lidského těla a psychologie. „Kachinové věřili, že nejvyšším posláním mysli je pochopit, jak na člověka působí Velký Duch. Jejich cílem bylo, aby čtvrtý svět nebyl zničen jako tři předchozí."

Zdroj: Youtube

Třetí patro bylo určeno studiu fytoterapie. Do čtvrtého měli přístup jen zasvěcení, kteří získali hluboké znalosti o přírodních zákonech. Zde se učilo, jak funguje planetární systém a jak počasí ovlivňuje úrodu i samotného člověka. Kachinové a Hopiové se také dozvěděli o tzv. otevřených dveřích na temeni hlavy, jež jim umožnily rozmlouvat se svým Stvořitelem.

Hopiové - zkáza města

Velké kamenné město bylo postaveno během prvního a druhého světa. Jeho zkáza přišla koncem třetího období, kdy se na nebesích objevily létající štíty zvané „patuwvotas“. Tato letadla byla schopna provést útok tak rychle, že obyvatelé osad neměli ani čas zjistit, kdo na nich střílí. Zůstaly po nich jen hořící budovy.

Příběhy indiánů kmene Hopi potvrzují legendy a posvátné texty jiných kultur. Například obyvatelé Střední Ameriky vyprávějí, že bohové zničili Zemi pomocí zbraně, která byla „žhavá jako Slunce." V posvátné knize Mayů „Popol Vuh“ se zase píše o události podobné biblické Sodomě a Gomoře.

Zdroj:

www.ancient-origins.net, www.reflex.cz, www.ancientpages.com