Catequilla je tak považována za střed naší Země. Skutečně?

Dávná supercivilizace postavila přímo na rovníku monstrózní stavbu

Toto pozoruhodné naleziště, které vzniklo v předkolumbovské době, se nachází přesně na zemském rovníku. Vyjímá se v nadmořské výšce 2 638 m na vrcholu hory ve výšce 300 m od dna údolí. Za jeho vznikem údajně stojí kulura Quitu-Cara.

Vzhledem ke své poloze a důmyslným konstrukčním prvkům bylo toto místo pravděpodobně využíváno jako astronomická observatoř. A to v dobách před příchodem Inků. To by však nebylo zas tak zajímavé, pokud by se nejednalo o jediné prehispánské naleziště v Americe, které leží přímo na zemském rovníku.

Předpokládá se, že kultura Quitu existovala v těchto vysokých andských horách přibližně od roku 2000 př. n. l. Někdy kolem roku 800 n. l. se k ní přidala kultura Cara. A vznikl mix s názvem Quitu-Cara. A právě touto novou kulturou byla posléze vytvořena tato tajemná a neuvěřitelná lokalita.

Pak zmizela

Catequilla v kečuánštině znamená "následovníka měsíce". Tajemné naleziště se skládá z půlkruhové stěny měřící 107 metrů a průměru 68 metrů. To ale není všechno.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Zásadním bodem ležícím na severozápadě Catequilly je litický disk. Jakási kruhová plošina, která je celá vyplněná kameny. Její průměr se odhaduje na zhruba 8 metrů. Ta spolu s dalšími kruhovitými útvary na jihu vytváří přímku. Podél níž pak za červnového slunovratu dopádá stín z tamnějších hor. "Jeden konec této spojnice směřuje k bodu, kdy při prosincovém slunovratu Slunce vychází a její druhý konec ukazuje k bodu, kdy při červnovém slunovratu zapadá,“ řekl Karel Kýr, český záhadolog a spisovatel.

To je podle Cristóbala Coba, badatele, který danou lokalitu zkoumal, skutečný střed Země. Cobe dále tvrdí, že spolu s ostatními nalezišti, patřící do kultury staré 3,5 tisíce let, se s horou Catequilla vytváří symbol jakési hvězdy. Hvězdy, jež daleko v historii byla posvátným znamením Slunce.

Otázkou zůstává, jak bylo tohle všechno vůbec možné v době, která neměla ani páru o tom, jak funguje technika. Cobe na to však názor má: "Ona dávná civilizace byla jednoduše mnohem vyspělejší, než jsme si mysleli. Catequilla tak vznikla přímo ve středu planety, za asistence dávné supercivilizace, o které zřejmě nevíme tolik, kolik jsme předpokládali." Právě ta stavbu postavila a poté zmizela.

Zdroje:

wol.jw.org

www.summitpost.org

www.getquitoecuador.com