Posvátná Padang

V indonéské provincii Západní Jáva objevili Gunung (horu) Padang na počátku 20. století holandští osadníci. Její rozlehlý vrchol byl poněkud neobvyklý. Byl posetý tak nějak zvláštně roztroušenými podivnými kameny. Nevěděli, co dnešní badatelé teď už pár let vědí. Kameny jsou pozůstatky rozsáhlých skalních staveb a monumentů, dnes největšího megalitického naleziště v jihovýchodní Asii nazývaného „archeologický zázrak.“ Stejně jako tehdy Holanďané ani badatelé ale nevěděli, že ten pravý archeologický poklad leží v hoře. Její až poněkud příliš zerodovaný povrch hory se nezdál tak zcela přírodního původu. Vědcům naznačoval, že hora něco skrývá. Nejnovější technologie jim pak umožnily nahlédnou do jejího nitra. To, co objevili, bylo naprosto ohromující!

Za tajemstvím podzemí

Průzkumu Padangu, který trval několik let, se ujal odborný tým pod vedením D. Hilmana Natawidjaja, výzkumníka z Indonéského institutu věd. Aby nenarušili strukturu hory, použili výzkumníci pokročilé technologie a různé výzkumné metody od georadaru, přes seismické a 3D technologie až po tradiční archeologické práce. Zjistili, že se hora skládá z několika vrstev, které vybudoval člověk v průběhu několika prehistorických období. „Naše studie dokazují, že stavba nepokrývá pouze vrchol, ale vine se po svazích a pokrývá plochu nejméně 15 hektarů,“ napsali vědci v souhrnu poznatků.

Zdroj: Youtube

Co hora skrývá

Horní megalitickou vrstvu zhruba 1 až 3 metry pod zemí tvoří skalní sloupy, tunely a komory staré dle radiokarbonového datování přibližně 3 500 let. Pod ní byly objeveny artefakty, které jsou podle odhadů staré 7 500 až 8 300 let. Třetí patro v hloubce 15 metrů jsou horniny uspořádané do obrovských dutin a komor, které lidská ruka vytvořila před 9 500 až 28 000 lety. Nejspodnější čedičová vrstva je také člověkem vytesaná do komor a chodeb. Jedná se tak o nejstarší pyramidu na světě. Ne v tom smyslu, jak známe pyramidy egyptské, ale podobně jako ony pod zemí skrývají hrobky králů a královen, Padang ukrývá chrám. A to naprosto jedinečný, jak sdělil pro Live Science Natawidjaja. Je vybudovaný z jednotlivých na sebe navrstvených staveb.

Stejně jako dnes i před dávnými dobami tu neznámá civilizace projevovala úctu a svou víru ve vyšší moc.

Zdroje: www.thevintagenews.com, www.sciencealert.com