Příslušníci rodu Borgia se nechvalně zapsali do historie Vatikánu intrikami, podvody, korupcí, vraždami i milostnými aférami. V průběhu 15. a 16. století dohazovali do nejvyšších duchovních funkcí členy vlastní rodiny, aby si tak udrželi moc nad celým křesťanským světem. Rodriga Borgiu dostrkal na post kardinála jeho strýc, papež Kalixtus III. Rodrigo pak jen vyčkával, až byl jednoho dne na papežský stolec zvolen i on sám.

Schopný papež s jistou slabůstkou...

Ve funkci působil pod jménem Alexandr VI. a zapsal se do historie jako "papež ze všech nejzhýralejší". Z historického hlediska není spravedlivé, že se neustále přetřásají jen pikantnosti z jeho pohlavního života, jelikož šlo zároveň o ne zcela hloupého muže s organizačními schopnostmi, který se nebál potlačit vliv inkvizice. Zastavil například vyšetřování filozofa Pica della Mirandoly, jenž byl v hledáčku církevní "policie" kvůli kacířským myšlenkám.

Jeho vztahy se ženami však nemohly zůstat přehlédnuty. "Když se později stal Svatým otcem, byl nepříjemný, nervózní, nehezký a hodně tlustý, stále však měl kolem sebe houf krásných a mladých milenek," napsal o něm soudobý kronikář. Alexandr VI. se nařčení ze smilstva ani nebránil, naopak jednou bulou uznal syna své dcery Lukrécie jako vlastního potomka. Možná si ale sám nebyl jist, zda je dítě jeho, protože v předchozí bule označil za otce Lukréciina bratra. (Zdroj: cs.wikipedia.org)

Intriky v řídicím centru křesťanského světa zdařile zmapoval seriál Borgiové. Připomeňte si jeho poutavý trailer:

Zdroj: Youtube

Ve Vatikánu se zkrátka děly věci... Největší pozornosti se ovšem dostalo Kaštanové hostině, která se konala v domě papežova syna Cesareho Borgii 30. listopadu 1501. Bylo to v předvečer svátku zesnulých, kdy Římané oblékali mrtvé do nejlepších šatů a vystavovali je na odiv okolí. Sami se pak převlékli do strašidelných hábitů a připomínali si pomíjivost života pouličním průvodem a stoly plnými jídla a vína. "Užij si okamžik, než dojde i na tebe," znělo nevyřčené heslo celé akce.

Bůh na chvilku odvrátil zrak

V duchu Carpe diem se nesla i hostina Borgiů. Sešla se tu celá řada významných mužů, nechyběl ani otec hostitele, papež Alexandr VI. Přítomné hosty obsluhovalo padesát sličných kurtizán, které s každou odbitou hodinou odhodily kus oblečení, až na nich nezůstalo vůbec žádné. Potom začala výše zmíněná hra s kaštany, která vyvrcholila hromadnou orgií.

Průběh večera se všemi detaily popsal ve svém deníku jeden z hostů Johann Burchard, který byl zřejmě jako jediný z přítomných večírkem naprosto znechucen. Katolická církev se dodnes snaží s pomocí najatých historiků vyvrátit pravost jeho svědectví a dokázat, že Burchard papeže očerňoval z osobní nevraživosti a celou historku si vymyslel.

Jiný z hostů Silvio Savelli v dopise známému přiznal, že se Kaštanové hostiny účastnily kurtizány, ale vyprávění zastavil u společné večeře. Těžko si nicméně představit, že by se hosté orgiemi u kardinála veřejně chlubili - jistě doma měli manželky, které by se o tom nerady doslechly.

V Burchardův prospěch hovoří Alexandrova celková pověst - co byste nakonec čekali od papeže, jenž navzdory celibátu zplodil nejen dceru a syna, ale zřejmě i vlastního vnuka?

Zdroje: www.ranker.com, theravenreport.com, www.historyandheadlines.com