Pohřebiště bylo nalezeno v Somertonu v Somersetu v jihozápadní části Anglie. Místo bylo odkryto dělníky při stavbě nové školy. Ti pak upozornili příslušné úřady a fond South West Heritage Trust začal s bádáním.

Hrob s římskými otroky

Na základě nálezů keramiky i dochovaných mincí se zjistilo, že daná lokace je hřbitov z 1. století n. l.

Objeveno bylo celkem asi padesát horbů s otroky, které se velmi lišily od praktik pohřbívání využívaných před invazí. Zesnulí byli ukládáni do země s velkou péčí. Hroby pak byly zakryty a uzavřeny deskami.

V jednom z nalezených pohřebišť se tyto desky dokonce využívaly k vytvoření jakési schránky, známé jako cisterna. Do té byla mrtvola před pohřbením uložena. Steve Membery, archeolog účastnící se vykopávek, následně sdělil, že šlo o hroby, které byly vystavěny, a kterým byla věnována pomerně velká péče.

To archeology zprvu zmátlo a měli za to, že mrtví jsou součástí tehdejší elity. Důvodem byla nejen péče věnovaná pohřbívání, ale také skutečnost, že se pohřebiště nacházelo v blízkosti vilového komplexu. Přítomnost hrobových předmětů, jako jsou mince z doby vlády císaře Vespasiána, by navíc naznačovala, že byli za svého života zámožní.

Opak jako tvrdá realita

Nyní se zjistilo, že všichni pohřbení byli s velkou pravděpodobností otroci. Tedy ti, jež v panství do úmoru dřeli. Jednalo se o zemědělské dělníky, kteří sloužili majitelům vily. Další pak mohli být jejich domácími služebníky.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Ačkolliv přesný status nalezených ostatků není znám, vědci vyloučili, že by se mohlo jednat o zaměstance, kteří za svou práci dostali zaplaceno. Nebyli tak víc než obyčejnými otroky, zavislými na svých pánech.

Skutečnost, že zemědělští dělníci a služebnictvo byli pohřbíváni s péčí a dokonce i s hrobovým vybavením, může badatelům napovědět mnoho o jejich životě. Je zřejmé, že někteří lidé, případně jejich rodinní příslušníci, vynaložili velké úsilí, aby jim zajistili důstojný pohřeb. Je to možná jakési vykoupení za utrpení, které jim bylo působeno právě během jejich života.

V řadě hrobů byly nalezeny velmi malé hřebíky. Ty jsou důkazem toho, že tito otroci pracovali na polích v "hřebíčkových" botách, které, jak už sám název napovídá, příliš pohodlné nebyly.

Pohřebiště tak dává lepší nahlédnutí na utrpení otroků, kterým si ve službě svých pánů často museli procházet.

Zdroje:

ancient.express88.info

www.ancient-origins.net

www.livescience.com