Nenápadný hřebínek

Mezi starověkými artefakty nalezenými při archeologických vykopávkách v okolí anglické Cambridge vědci identifikovali hřebínek na vlasy. Je připomínkou dávno ztracených kultur, které si dnes můžeme jen stěží představovat. 

Hřebínek vykopali archeologové z Londýnského archeologického muzea poblíž vesnice Bar Hill, ležící jen několik kilometrů od Cambridge. Předmět je vyrobený z kostí a jeho stáří se odhaduje na 2000 let. 

Artefakty vyrobené z kostí nejsou pro vědce ničím neobvyklým. Nalezený předmět však mezi ně tak úplně nepatří. Ukrývá poměrně děsivé tajemství. Hřebínek je vyrobený z lidské temenní kosti, jež je součástí lebky.

Artefakty z doby železné mající původ v lidských kostech vědci v této oblasti nalezli již dříve. Objev hřebínku z lebky ale považují za neobvyklý také proto, že nevykazuje známky opotřebení. Naznačuje to, že mohl sloužit jako ozdoba či talisman. 

Ačkoliv je přesný účel předmětu stále neznámý, vědci se shodují, že účelům, k jimž hřebeny povětšinou slouží, se s velkou pravděpodobností nevyužíval.

Jeho původ je skutečně děsivý

Prakticky celá řada historických předmětů se po staletí vyráběla z kostí, rohů či klů. Tyto "materiály" většinou pocházely ze zvířat. Podle výzkumníků z Londýnského archeologického muzea jde o třetí hřeben vyrobený z lidské kosti, který byl kdy objevený.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Zbylé dva nalezli vědci zhruba 16 km od lokality Bar Hill. Podle nich to může být důkazem, že "se mohlo jednat o tradici doby železné, která je v této části Británie jedinečná".

Co však nalezený hřebínek odlišuje od jeho "bratrů" je zmíněná absence opotřebení zubů hřebenu. S velkou pravděpodobností se vůbec nepoužíval k česání vlasů. Lidé z doby železné ho mohli nosit jako amulet.

„Hřeben z Bar Hill mohl být pro členy místní komunity vysoce symbolickým a mocným předmětem," řekl Michael Marshall, specialista společnosti MOLA Find a dodal: „Je možné, že byl vyřezaný z lebky významného člena společnosti doby železné, jehož přítomnost byla nějakým způsobem uchovávaná a připomínaná prostřednictvím jeho kostí."

Podle historiků obyvatelé Britských ostrovů v době železné lidské lebky skutečně uctívali. Jako talismany sloužily nejen lidské lebky, ale také lebky vytesané do kamene. Dokládají to rituální praktiky doložené archeology i místním folklórem. 

Díky neopotřebovanosti hřebínku se ukázalo, že v horní části předmětu je vyřezaný kruhový otvor. Podle vědců to může znamenat, že byl přívěskem přivázaným na šňůrce.

Marshall a jeho kolega, osteolog Michael Henderson, i nadále spekulují o detailech předmětu. Jsou to především nerovnosti prohlubní a zuby hřebenu. Dle nich by mohly být záměrnou "konstrukcí", jak napodobit "přirozené švy, spojující části lidské lebky".

Hřebínek z Bar Hillu plánují vědci umístit do Cambridgeshirského archeologického archivu, který je hlavním úložištěm materiálu nalezeného při archeologických pracích v hrabství.

Zdroje: nypost.comwww.smithsonianmag.com, www.foxnews.com