Jedinečné ostatky byly objeveny loni během rekonstrukce jednoho z místních rodinných domů. Majitelé se při pohledu na lidské kosti nejprve vyděsili, ale radiokarbonové testy je uklidnily: ostatky patřily muži, který zemřel mezi lety 226 a 427 n. l. Vzhledem k tomu, že území Anglie v té době ovládala Římská říše a pohřbený muž měl okolo kotníků těžké železné okovy zajištěné zámkem, nebylo pochyb o tom, že šlo o římského otroka.

Odborníci odhadli, že dotyčný muž zemřel ve věku mezi 26 a 35 lety, vedl fyzicky náročný život a na patě měl zhojené zranění, způsobené zřejmě úderem nebo pádem. Příčina jeho smrti ale zůstává neznámá.

Pohozen a zapomenut

Kostra ležela ve zvláštní poloze; mírně spočívala na pravé straně, s levou paží zdviženou do svahu. U ostatků se ani nenašly žádné známky po rakvi. Podle vědců jde o jasný důkaz, že tělo mladého otroka nebylo řádně pohřbeno, ale jen tak pohozeno v příkopu. Kdyby ho chtěl ostatně někdo pohřbít, jak se sluší a patří, popošel by s ním 60 metrů dále, kde stál v dobách starověku hřbitov. Otrok s okovy na nohou ale očividně neměl mezi svobodnými mrtvými místo.

Podle britského archeologa Michaela Marshalla jsou to právě okovy, co činí nález tak zvláštním. Římští otroci je totiž běžně nenosili, natož aby s nimi byli pohřbíváni. "Pro živé nositele byly okovy formou trestu; způsobovaly nepohodlí i bolest a často zanechávaly jizvy i poté, co byly odstraněny," vysvětluje Marshall.

Otrokem navěky

Muž z Great Castertonu se podle odborníka musel dopustit nějakého vážného přestupku, jakým byl kupříkladu pokus o útěk. Pohřbení s okovy na nohou pak mohlo symbolicky značit nízký status zemřelého. "Připadá mi, jako by chtěl někdo vyjádřit, že tento muž je otrokem a zůstane jím i po smrti," míní vědec.

Na území Anglie se už dříve našly římské hroby, ve kterých měli nebožtíci okolo končetin těžké železné kruhy. Nešlo přitom o pouta znemožňující pohyb a archeologové soudí, že byly mrtvým na nohy navlečeny až po smrti jako znamení zločinců či otroků. Mladíkem z Great Castertonu musel jeho pán mimořádně pohrdat, když jeho tělo jen tak odhodil spoutané do škarpy a symbolicky ho odsoudil k věčnému otroctví. Čím se dotyčný otrok provinil, se ale těžko někdy dozvíme.

Zdroje: https://www.smithsonianmag.com/, https://www.theguardian.com/, https://peterborougharchaeology.org/