Střípky z historie

Podle severských ság bylo hlavní město Norska Oslo založeno kolem roku 1049 Haraldem Hardradou. Během archeologických výzkumů byly na jeho území vykopány křesťanské hroby z doby ještě před rokem 1000 n. l. Nálezy zhruba šedesáti hrobů z doby vikinské ale ukazují, že tato oblast byla osídlena ještě mnohem dříve. Mnohé pozůstatky bývalých pohřbů byly objeveny během stavebních prací na počátku 20. století, kdy se Oslo začalo rychle rozrůstat. Nálezy se obvykle týkaly jen jednotlivých předmětů, které naznačovaly, že může jít o hrob, protože byly odkryty spolu s hromadou spálených kostí. Mezi významnými nálezy byl i jedinečný vikinský meč, který byl vykopán ve 30. letech při stavbě radnice.

Nově objevený hrob je prvním z vikinské doby v Oslu, ve kterém bylo nalezeno mnoho pohřebních předmětů.

Zdroj: Youtube

Když se koplo do země

Nejmenovaný občan měl povolení na stavbu rodinného domu na pozemku u Holmendammenu. Netušil, že na místě, které si vybral, odpočívá staletí jeho dávný vikinský předek. Když „kopnul“ do země, obrazně řečeno, ocitnul se v dávné minulosti a stavební práce musely ustoupit archeologickým. Výzkum na místě vedla archeoložka Marianne Bugge Kræmerová z Úřadu pro správu kulturního dědictví města Oslo. Jelikož se jednalo o soukromého stavitele, odkrytí naleziště uhradilo Norské ředitelství pro kulturní dědictví.

Pozůstatky vikinského pohřbu byly objeveny na břehu Holmendammenu. „Na tomto místě se nacházel výrazný kopec, který byl v terénu dobře viditelný a byl z něj skvělý výhled,“ řekla Kræmerová pro Science Norway. „Hrob se nacházel přímo pod tenkou vrstvou ornice a drnů na východní straně nejvyššího bodu lokality s fantastickým výhledem na dnešní Holmendammen. V tomto údolí tekl v dávných dobách potok Holmenbekken,“ uvedla dále. V době, kdy zde žili Vikingové to bylo zcela jistě poklidné místo. Dnes se tu nachází obytná čtvrť. Holmendammen je vodní nádrž, která byla vybudována na počátku 20. století po přehrazení Holmenbekkenu a původně sloužila pro výrobu ledu. V současné době je využívána pro regulaci povodní a zásobování vodou. Je rájem rybářů a rekreačním místem.

Zdroj: Youtube

Velmi vzácný nález

Kromě zpopelněných lidských ostatků našli archeologové v hrobě u Holmendammenu úlomky nádoby na výrobu mýdla, srp, dva nože a jezdecké vybavení – uzdu a zvon. A dále pak brož – sponu pláště. Za významné se považuje především kovová puklice z dřevěného štítu, který se rozpadl. Spolu se sponou archeologům pomohla určit předběžné datování. „Hrob byl prozatím datován na základě artefaktů, které obsahuje. Tento typ brože se začíná objevovat přibližně v roce 850 n. l. a běžným se stal po 10. století n. l.,“ uvedla Kræmerová. Brož a puklice ze štítu také napovídají, že se nejspíš jedná o ostatky muže.

Nalezené artefakty jsou nyní v konzervační laboratoři Muzea kulturních dějin v Oslu. Po konzervaci budou nadále zkoumány. Archeologové věří, že se jim podaří o muži, který byl v tomu hrobě pohřben, zjistit mnohem víc. O svém nálezu připravují zprávu.

Zdroje: sciencenorway.no, arkeonews.net, www.lifeinnorway.net