Dolní Věstonice jsou svrchnopaleolitické naleziště, které postupně odkrývá mnohá tajemství. Na základě radiokarbonového datování lidských ostatků a dřevěného uhlí získaného z lokality bylo zjištěno, že Dolní Věstonice byly osídleny přibližně před 30 000 lety, proto toto místo poskytlo archeologům velké množství informací: Byly zde nalezeny pozůstatky pecí a četné keramické figurky, zbytky obydlí a několik hrobů. V jednom z nich byli nalezeny ostatky tří lidí.

Pohřební celé trojice je přitom velmi neobvyklá. Ruce muže vlevo od ženy byly položeny na její pánevní oblasti, která byla navíc pokryta červeným okrem. Muž přitom ležel na zádech, obličejem k ženě. Naopak muž vpravo ležel na břiše a byl otočen směrem od ženy, ale jeho levá ruka s ní byla spojena.

Na zajímavé nálezy kolem Dolních Věstonic a trojhrob se podívejte v tomto dokumentu:

Zdroj: Youtube

Zvláštní trojhrob

Nejvíce objevů v Dolních Věstonicích bylo provedeno je 20. letech minulého století. V té době zde probíhaly mnohé výzkumy, jež se ale táhly po celé dvacáté století. Další velký výkop zde byl proveden v průběhu roku 1980. A právě v té době zde byl objeven zvláštní trojhrob, který vědce donutil zde nalezené ostatky exhumovat. Na základě později provedených analýz koster pak bylo zjištěno, že patří dospívajícím – dvěma mužům a jedné ženě.

Trojhrob u Dolních Věstonic ukázal, že s těly tří nalezených bytostí bylo po jejich smrti manipulováno. Jeden jedinec byl uložen obličejem dolů, zatímco druhý měl ruku položenou přes pánevní oblast prostřední kostry, která byla pokryta červeným okrem. Tato netradiční forma pohřbu vzbudila četné otázky.

Znetvořená žena a dva mladí muži

Bylo zjištěno, že ženská kostra byla uložena mezi dvěma mužskými kostrami. Pozdější analýza jejích kostí navíc odhalila výrazné zakřivení páteře a mnohé další kosterní anomálie. Žena tedy byla za života pravděpodobně mrzákem, zatímco dva s ní pohřební muži byli zdraví jedinci, kteří zemřeli v době vrcholné síly a do hrobu byli pohřbeni i s četnými předměty. Nalezly se zde náhrdelníky z propíchnutých psích zubů a slonoviny, jež měli muži na krku. Muž vlevo měl navíc na sobě malovanou masku. Červený okr byl kromě kostí nalezen i na hlavách všech tří osob. Možné je, že žena zemřela při porodu, pak by tedy jeden muž – s maskou – byl medik a druhý její manžel.

Nejvíce si však archeologové lámou hlavy nad nálezem zbytků tlusté dřevěné tyče, která byla muži vlevo zabodnuta do kostrče a proražena v kyčli. To by totiž mohlo svědčit o jeho násilné smrti. Pak je možné, že oba muži byli zodpovědní za ženinu smrt, proto ji museli následovat i v posmrtném životě.

Jiná teorie ale hovoří o kostře královny a jejích svou mužů, nebo o homosexualitě, která byla údajně ve věstonické kultuře přijímána normálně. Ohledně zajímavého trojúhelníku nebyl dosud vysloven žádný konečný názor.

Zdroje: www.ucl.ac.uk, www.donsmaps.com/tripleburial.html