"Tato mladá 'Amazonka' ještě nedosáhla věku 14 let," uvedla hlavní autorka nového výzkumu, archeoložka Marina Kilunovská z Ústavu dějin hmotné kultury Ruské akademie věd. To jen dokázalo, že v řecké mytologii existující divoké bojovnice byly skutečností.

Na dokument v češtině o amazonkách se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Říkalo se o nich, že jsou dcerami bohů. Dnes jim říkáme amazoky. Starověký řecký historik Hérodotos tvrdil, že amazonky bojovaly proti Skythům, ale zdá se, že ve skutečnosti mohlo jít o skythské ženy, které cvičily, lovily a bojovaly po boku svých mužských protějšků.

Tyto neohrožené válečnice po staletí přitahovaly lidskou představivost a v populární kultuře se objevují dodnes, přestože se dlouho mělo za to, že jsou jen výplodem antické fantazie.

Dvě ženy bojovnice

V průběhu staletí byly mýty o amazonkách přikrášlovány nehoráznými tvrzeními, od uřezávání vlastních prsou, aby se zdokonalily ve střelbě z luku, až po vraždění svých mužských dětí. Nyní však máme díky moderním archeologickým výzkumům a technikám DNA možnost dozvědět se více o skutečných bojovnicích, které se za mýty skrývají.

Archeologické nálezy odhalily, že bojovnice, které mohly být inspirací pro tyto mýty, skutečně existovaly. Hrobů bylo nalezeno hned několik.

"Za posledních deset let objevila naše expedice přibližně 11 pohřbů mladých ozbrojených žen. Měly samostatné hroby a byly pro ně vykonány všechny pohřební rituály, které se obvykle prováděly pro muže," vysvětlil archeolog Valerij Guliajev z Archeologického ústavu Ruské akademie věd.

Jeden z těchto hrobů byl objeven právě v Rusku a Guliajev o něm tehdy s jistotou prohlásil, že se jedná o bojovnice na koních. Byly nalezeny v mohyle spolu s dalšími dvěma ženami.

Jedna byla ve věku 40-50 let a měla na hlavě zlatou čelenku s dekorativními rostlinnými ornamenty. Druhé bylo asi 30-35 let, byla pohřbena vedle dvou oštěpů a umístěna tak, jako by jela na koni.

Z bojovníka se stala bojovnice

O dvě desetiletí dříve byl objeven také ruským týmem genom 2600 let starých ostatků Skytů. Jejich ostatky byly objeveny v dřevěném sarkofágu s řadou zbraní. Archeologové si zprvu mysleli, že se jedná o tělo muže, protože u něj byly nalezeny znaky obvykle připisované mužským archeologickým nálezům. Byla zde nalezena sekera, luk a šípy.

DNA dítěte však odhalila, že ostatky jsou ve skutečnosti ženské, což jen dokazuje, že se skytské dívky také účastnily lovu nebo vojenských tažení.

Bojovnice byla pohřbena v dnešní sibiřské republice Tuva, přičemž měla sekeru, březový luk a toulec s deseti šípy - některé dřevěné, kostěné nebo s bronzovým hrotem. Vzhledem k tomu, že modřínová rakev těsně uzavírala před přístupem čerstvého vzduchu, byly její ostatky částečně mumifikované.

Čtrnáctiletá Amazonka

Dívka v hrobě byla oblečena do dlouhého kožešinového kabátu, košile a kalhot nebo sukně. Její kabát byl složen z mozaiky kůží hlodavce příbuzného jerboovi.

Uhlíkové datování dalších hrobových předmětů zařadilo pohřební komplex do 7.-5. století př. n. l., což je raná doba skytská.

Výzkum těla bojovnice bude dále pokračovat, aby získal přesnější dataci ostatků, prozkoumal složení kovových hrobových předmětů a začal restaurovat a konzervovat nalezené. Archeologové věří, že CT snímky ostatků napoví, jak mladá bojovnice zemřela.

Asi třetina všech skythských žen je pohřbena se zbraněmi a má válečná zranění stejně jako muži. Žili v malých kmenech, takže dává smysl, že všichni v kmeni jsou podílníky. Všichni se museli podílet na obraně, válečném úsilí a lovu.

Zdroje:

www.sciencealert.com, newcarsz.com, militaryhistorynow.com