Gavrinis je megalitická stavba proslulá množstvím megalitického umění evropského neolitu.

Objev hrobky na Gavrinis mění dějiny

Hrobka Gravrinis se nachází v zálivu Morbihan u skalnatého pobřeží Bretaně ve Francii.

Archeology zcela ohromilo zjištění nápisů na starověkých stěnách Gavrinisovy hrobky. Jsou totiž pozoruhodné tím, že je na nich vyobrazena řada přesných údajů a informací.

Jde o přesnou velikost obvodu Země, počet dní v roce, je na ní ale také matematická konstanta symbolu "pí" nebo přesná zeměpisná délka a šířka Gavrinisu.

"Gavrinis je pozoruhodná hrobka, která se nepodobá ničemu, co bylo kdy objeveno," tvrdí Giorgio A. Tsoukalos, významný teoretik prehistorických astronautů.

Hrobka má velmi komplikované matematické porozumění z pravěku, což badatele zanechává ve stále větších otaznících. Vyobrazení na Gabrinisu jsou totiž důkazem mimořádné vyspělosti těch, jež je vytvořili.

Pravěcí lidé museli mít mimořádné schopnosti

Nejzajímavějším rysem Gavrinisu jsou spirály a další vzory vyryté do obrovských skalních desek. Vypadají téměř jako dokonalé otisky prstů. Matematici, kteří hrobku zkoumali, dospěli k závěru, že se v ní nacházejí tajné zprávy, především matematické.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Proto vědci začali provádět několik měření skalních útvarů uvnitř Gavrinisu. Jakmile se tam však dostali, čekal je další významný objev. Došli ke zjištění, že ani skály, ve kterých je hrobka uložena, nejsou uspořádány náhodně. Domnívají se, že ve skalách jsou ukryty pozoruhodné matematické znalosti a schopnosti pravěkých lidí.

Ke stavbě této hrobky bylo použito 52 megalitů. Až polovina z nich pak byla popsána zvláštními vzory. Velikost průměru Země, počet dní v roce a matematická konstanta se přesně vypočítávají sčítáním, dělením a násobením počtu symbolů počtem klíčových kamenů nebo skupinou kamenů. Využívají pro svůj výpočet konstantu pí.

Podle Sáry Seagerové, profesorky planetárních věd, je pí speciálním číslem v matematice a představuje poměr obvodu kruhu k jeho průměru, což je základní prvek všech kruhů.

Teoretik Tsoukalos k tomu dodává: "Tito neuvěřitelní starověcí matematici určili nejen číslo pí podstatně dříve, než se považuje, že bylo objeveno, určili ale také přesnou zeměpisnou délku a šířku ostrova."

Zdroje:

justhistoryposts.com

mysteriesrunsolved.com

en.wikipedia.org