Jedná se o podobné prokletí? I tato myšlenka se nabízela, když krátce po otevření hrobky čtyři z dvanácti lidí ve skupině archeologů zemřeli. Polsko bylo v té době stále sužováno nesmyslnými komunistickými zákony a pravidly, která například i zakazovala mnohé výzkumné metody. Problematické bylo i získání souhlasu k prozkoumání mnoha historických památek.

Na pětiminutový dokument o hrobce Kazimíra Jagellonského se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Díky Janu Pavlovi II.

Umožnění výzkumu hrobky Kazimíra IV. Jagellonského bylo ve své době velkou senzací pro celý archeologický svět. Patronát nad výzkumem převzal krakovský arcibiskup kardinál Karol Wojtyła, který byl považován za klíčovou osobu, díky níž byl výzkum nakonec povolen. Ano, jedná se o pozdějšího papeže Jana Pavla II.

Král Kazmír byl pohřben v kapli na hradě Wawel. Jedná se o kostel s největším počtem královských ostatků v Polsku, takže celkově se jednalo o skutečnou senzaci, která přesahovala i hranice země. Lidé byli středověkým králem doslova posedlí a jejich nadšení ještě více prohloubila možnost, že i zde je celá událost provázena prokletím.

Hrobka byla otevřena 13. dubna 1973 a byla v ní nalezena ztrouchnivělá dřevěná rakev s ostatky. Je tedy vysoce pravděpodobné, že badatelé, kteří krátce nato zemřeli, se nakazili infekcí ze zkaženého těla. U jiných byla prokázána mrtvice a rakovina. V průběhu dalších několika let zemřela větší část vědeckého týmu, který se měl na výzkumu podílet. Celkem bylo této skutečnosti přičteno nejméně 15 obětí na životech.

Slavný král – biologická bomba

Král Kazimír se narodil roku1427 jako třetí a nejmladší syn krále Vladislava II. Jagellonského a jeho čtvrté manželky Žofie z Halštatu. Nejprve se stal litevským velkoknížetem a pak i polským králem. Do historie se zapsal jako jeden z nejúspěšnějších a politicky nejaktivnějších polských panovníků. Za jeho vlády dokonce Polsko porazilo křižácký řád v třináctileté válce a získalo tak zpět Pomořansko a Gdaňsk. Dynastie Jagellonců se díky Kazimírovi stala jedním z předních královských rodů v Evropě a Za jeho vlády se Polsko bohatou zemí s vysokým postavením. Kazimír získal i Podvazkový řád, nejvyšší rytířský řád, který je dodnes nejprestižnějším vyznamenáním ve Spojeném království. Kazimír zemřel ve věku 65 let v roce, kdy Kolumbus objevil Ameriku. Jeho pohřeb se konal na jednom z nejslavnějších polských hradů, na Wawelu. Kvůli počasí se však královo tělo rychle zkazilo, což bylo s definitivní platností potvrzeno o 500 let později, právě při umožněném otevření jeho rakve.

Infekce prokázána

Po letech výzkumu byla nakonec příčina smrti většiny členů vědeckého týmu odhalena a skutečně se shodovala s tím, co se stalo v případě Tutanchamona. Na vině byla saprofytická a patogenní houba, Aspergillus flavus. Ta způsobovala infekce, protože je pro savce toxická, při nejmenším způsobuje astma a alergie, u lidí se slabou imunitou ale i smrt.

Houbou byla zřejmě promořená celá Kazimírova hrobka a po otevření tak houba napadla vše v okolí.

Dnes je známo, že lidé se slabou imunitou nebo rakovinou by se měli místům, kde se může houba vyskytovat, raději vyhýbat. Navíc v Kazmírově hrobce bylo podobně nebezpečných hub objeveno více. I přesto se však objevují spekulanti, kteří smrt tolika lid nepřipisují houbě, ale skutečnému prokletí s tím že mrtví by měli zůstat spát.

Zdroje:

https://en.wikipedia.org/wiki/Casimir_IV_Jagiellon, www.ancient-origins.net, www.kryminalistyka.fr.pl